Слуховете за провал на дистанционното обучение са силно преувеличени


DistancionnoObuchenie-WebSchoolSun.png1_През последните дни прочетох няколко коментара с твърде категорични оценки за дистанционното обучение. В много от тях с впечатляващ апломб електронният начин на работа се определя за провал. Съвсем естествено е оценки, произведени с подобно самочувствие от хора с външен поглед към процесите, да бъдат дразнещи и обидни. Най-малко заради положените усилия от хиляди отговорни учители. Точните оценки ще бъдат дадени от дистанция на времето, когато разполагаме са убедителни анализи и недвусмислени резултати.

Започвам тази статия с уточнението, че споделеното мнение е лично и в известна степен едностранчиво. Моите констатации са изработени в организационната среда, в която аз преподавам и са подкрепени с добития от мен опит. Въпреки, че в заключенията включвам и мнения на колеги, споделени в разговори или дискусии, ясно разбирам, че училищата се различават съществено в  организацията на отдалеченото обучение и резултатите от него. Аз работя в профилирана гимназия с мотивирани и технологично грамотни ученици. Родителите са загрижени и подкрепящи. Точно затова всички деца разполагат с устройства и домашен или мобилен интернет. От друга страна съществуват училища, в които предпоставките съвсем не са толкова благоприятни. Въпреки това дори и там е създадена някаква форма на организация на дистанционно обучение и следователно няма как да бъде „етикетирана“ с провал.

Няма съмнение, че дистанционната форма на обучение има своите неблагополучия и слабости. Точно тези слабости се преекспонират от хората, решени да внушат на обществото идеята за провал на отдалеченото обучение. Без да се признават, а не рядко и познават успешните резултати. И така нека обсъдим недостатъците и постиженията на прилаганото вече два месеца дистанционно обучение. Като начало нека видим слабостите, шумно представяни пред обществото.

1.Прекратено е социалното общуваме между децата. Най-често цитираният недостатък, които приемам за абсолютно основателен.  Училището е място за социализация на децата. След два месеца повечето изживяват тежко раздялата от приятелите. Липсата на жив контакт с учителите намалява педагогическото въздействие и се отразява върху ефективността на обучението, особено в по-малките класове.

2.В много от средищните училища учат деца с нисък социален и материален статус. В тези училища електронната форма е почти непосилна. Там се разчита на образователни медиатори, които не владеят мотивиращите умения на учителите. По тези причини, въпреки усилията, част от учениците са се самоизключили от учебния процес през последните месеци.

3.По-слаба ангажираност на част от учениците в урочната работа. Понякога учениците регистрират присъствие, но същевременно се развличат с по-интересни занимания. Съвременните смартфони осигуряват присъствие от парка, кафенето, гората или плажа.

4.Заради здравно-хигиенни изисквания учебната работа е ограничена до няколко астрономически часа, поради което учебните часове са съкратени с 1/3 от обичайната си продължителност. Така се получава, че около 30% от учебните часове няма да бъдат проведени за месеците на дистанционно обучение.

5 Поради съкратеното време са се натрупали образователни дефицити в класовете, в които се получава базисна подготовка. Това се отнася особено силно за класовете от началното училище и първия клас на профилираните гимназии.

  1. Срочните и годишни резултатите най-вероятно ще бъдат завишени. Писменият контрол е несигурен, а устните изпитвания понякога се провеждат „на тъмно“ с обясненията за технически проблеми. Широко използваната практика за задаване на домашни задачи също не дава надеждна представа за самостоятелната работа на учениците.

7.Слабата технологична компетентност на малка част от учителите е причина за използване на крайно неуместни  средства за дистанционна работа – Фейсбук или информационния канал на месинджър, където възможностите за съдържателно дистанционно обучение са силно ограничени.

Вероятно могат да бъдат добави още недостатъци или неуспехи на отдалеченото обучение, но те съвсем не са достатъчни да се говори за провал. Още повече, че на тях могат да бъдат противопоставени далеч по-ярки позитивни резултати.

1.Образователната система показа неочаквана приспособимост и гъвкавост в кризисна ситуация. Социалната карантина предполагаше само две алтернативи – провал на учебната година или обучение от разстояние. Вярното решение беше единствено възможното и училищата го последваха с изненадващо спокойствие и бързина.

2.Учителите не само развенчаха мита, че не са достатъчно грамотни за посрещане на технологичните предизвикателства, но и демонстрираха изненадваща готовност да се обучават взаимно или да се самообучават. Сигурен съм, че през последните два месеца учителите постигнаха забележителен технологичен прогрес и усвоиха стабилни умения за работа с различни приложения и електронни ресурси.

3.Създаден бе богат инструментариум за ефективно дистанционно обучение. Основните образователни платформи претърпяха няколко подобрения и интегрираха електронни ресурси и разностранни приложения. Създадена бе електронна библиотека, в която вече са акумулирани хиляди ресурси, свободно достъпни за учители и ученици. При други обстоятелства за целия този напредък щяха да са нужни поне 4-5 години.

4.Родителите бяха приобщени в образователния процес. Техният контрол и подкрепа спомогнаха за подобряване на взаимодействието между училище и семейство.

5.Подобри се мотивацията на учениците за работа. Отсъствията на учениците са рядкост и се случват след задължително родителско уведомление. Поставянето на повече самостоятелни задачи с конкретни срокове дисциплинира учениците и спомогна за подобряване на тяхната акуратност при изпълнение на задачите. Честата работа по индивидуални задачи даде поле на критичното мислене и собствените позиции. Сигурна крачка към развитие на важни компетентности.

6.Учебният процес стана значително по-интересен. Включването на модерните технологии,  които децата харесват и ползват, допринесе за по-голямата активност на учениците и лесното приспособяване към необичайния начин на преподаване. От тук и значителното по-ефективното педагогическо взаимодействие между учители и ученици.

7.Виртуалната класна стая е по-дисциплинирана. Спокойната обстановка създава условия за ползотворно обучение за всички мотивирани ученици.

8.Достъпът до широките възможности на образователните платформи и интегрираните с тях приложения и ресурси подсигуряват на учителите палитра от методи за обучение и опции за разнообразна изява на учениците. Съчетаването на синхронна и асинхронна форма на обучение прави оценяването значително по-обективно, тъй като дава възможност за изява на най-силните страни на учениците.

  1. Всички ангажирани с дистанционно обучение споделят констатацията за отчетлив напредък и по-висок успех на учениците. Няма съмнение, че електронното обучение е по –интересно на децата от рутинните занимания в училищната класна стая

Със сигурност могат да бъдат отчетени и други позитиви, но дори и тези са достатъчно силни контрапуктове на всяко твърдение за провалено дистанционно обучение. Ако съпоставим констатираните недостатъци с доказаните позитиви ще получим картина, която е по-близо до успех, отколкото до провал. Вярвам, че този превес на успехите ще бъде доказан от предстоящите проучвания и резултати.

Да, дистанционното обучение е много далеч от провала, но споделя успеха с различно самочувствие. Някъде се е случило по-добре, другаде по-трудно. Дистанционната форма на обучение е удобство само в една ситуация – тогава, когато е единствена възможна алтернатива. Както казах  в началото училището е място за  добиване на знания и умения, но и за социализация. При нормална ситуация присъствената форма няма конкурентна алтернатива. Точно затова, макар и да отчитаме позитивите, всички чакаме завръщането към присъствено училище от есента.

About ivo rainov

teacher
Публикувано на образование. Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s