Една смаляваща се община не може да очаква щедра държавна подкрепа


Lovech 3Миналият четвъртък парламентът одобри държавния бюджет за 2019 година. С него и бюджетните трансфери за българските общини. Тутакси започнаха коментари и се вдигна олелия, че нашата Ловешка община е предвидена с най-малкия трансфер сред областните градове.  Разрових се за да проуча доколко е вярно и кога се е пръкнало това лошо отношение към нашата община. Оказа се, че скромната бюджетна оценка за общината си е традиция. Например върнах спомените четири години назад – 2015, пак изборна година. Оказа се, че и тогава Ловешка община е в тройката на най-малките бюджетни субсидии  Вярно е, че с „няколко петачета“ сме пред Смолян и Монтана. През 2019 година отново сме рамо до рамо с община Смолян на опашката на държавното благоволение, но родопчани вече са взели лека преднина. Може, обаче, да се замислим как община Монтана ни е дръпнала с цели 3 млн. лева, постигайки увеличение на предвидения бюджетен трансфер с 61%.. В интерес на истината трябва да отбележим, че за четири години бюджетната субсидия за Ловешка община също е нараснала , но с 46%. Лошото е, че дори в темпа на нарастване на бюджетната субсидия нашата община се нарежда между последните 5 общини на областни градове. А както може да се види от таблицата шестнадесет от българските общини са получили увеличение от над 50% за последните четири години. Защо държавната подкрепа расте с по-малък теп вече е въпрос за сериозно размишление.

Логично е да предположим, че размерът на бюджетната субсидия е съотносим към броя на населението в общината. Ако някому до този момент е  бил известен фактът, че Община Ловеч е предпоследна сред общините на областните градове, е време да го научи сега. Само Община Смолян е по-малка. Но вече знаем, че дори и тя има по-голяма бюджетна субсидия за 2019 година. Хубаво е да потърсим и дано намерим отговор на въпроса „защо“. Иначе има логика общини с по-многобройно население да се радват на повече средства от държавния бюджет. Простичко и тези бюджетни числа ни напомнят, че Ловешка община се намира в тежка демографска криза и губи население притеснително бързо.

Накрая идва най-важното. Справедлива или не, субсидията е само част от общинския бюджет. Останалата се допълва от местни приходи. А нашите въобще не задоволителни.

Untitled 5

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Ловеч, Регионално развитие. Запазване в отметки на връзката.