Езиковата е водещо училище за цяла Северна България


indexНаскоро попаднах на няколко дискусии за необходимите реформи в образователната мрежа на Ловеч и коментари за качеството на обучението в различните училища. Засягаше се и нивото на водещите гимназии, дори се поставяше под съмнение факти дали пък вече наистина са „елитни“. Считам термина „елитни“ за твърде помпозен, предпочитам да наричам профилираните училища водещи. Не обичам и празните приказки, предпочитам да си служа с факти.

Както е известно през тази година бе начената дълго отлагана реформа на образованието в Ловеч. Започна се с профилираните гимназии, определяни като главна причина останалите гимназиални училища да срещат все повече трудности с приема. Има се предвид големия брой ловешки деца, които постъпват в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ и ППМГ. Въпреки, че многократно бе обяснявано, че в езиковата гимназия половината деца не са от Ловеч. С оглед на споменатите настроения общинското ръководство реши да започне реформите точно с тези две училища и настоя пред техните директори да свият приема с по една паралелка. Така за следващата учебна 2017/2018 в езиковата са приети шест паралелки, а в математическа гимназия четири. Основният мотив е повишаване на качеството. За резултата от тази реформа, обаче, ще правим изводи след няколко години. Сега можем да коментираме само актуалното качество като се опрем да фактите, с които разполагаме. В тази статия ще коментирам само ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, където работя. Надявам се по-цялостна оценка за училищата в общината да ни бъде представена от РУО или общинската администрация.

Въпросът“ що е качество“ е доста полемичен, но за повечето хора, изразяващи мнения по форумите то се отъждествява с друго неясно откъм съдържание понятие – „елитност“. Както казах по –приемливо ми изглежда определението водещо училище. Та дали едно училище е водещо или не можем да съдим не по постиженията му на местно, твърде лишено от конкуренция ниво, а от националното представяне. Струва ми се, че водещи училища са тези, които могат да съизмерват резултатите си с най-добрите, да класират учениците си в най-престижните университети и специалности, които са притегателни за деца от по-близки или по-далечни региони.
Повярвайте няма да коментирам деветото място от ДЗИ по български език и литература от тази година или единадесетото от миналата. Въпросните дискусии за нивото на обучение в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ се случват след обявяването на тези резултати и показват или срамна неинформираност, или доста профанирана представа за критериите, по които можем да измерим националната представителност на една гимназия. Белким отвора нечии очи, ще се си позволя да представя позицията на гимназията от няколко матуритетни изпита сред училищата в Северна България. И така нека започнем с най-масовата матура – тази по български език и литература.

Подреждане на първите петнадесет училища от Северна България от матурата по БЕЛ

New Image

Таблицата показва очевиден, но и един скрит, но многозначителен факт. Едва три училища от Варна са представени от по-голям брой ученици т.е в Езиковата силният резултат е постигнат от един от-най големите масиви зрелостници. Зрелостният изпит по-английски език е избран от най-голям брой ученици в ловешката гимназия. Ето подреждането от тази матура.

Подреждане на първите петнадесет училища в Северна България от матурата по АЕ

Вижда се, че само в две (една 14 от 684 в България) от първите петнадесет училища на матура по английски език са се явили над 100 ученици. Обективно това е и реалната позиция на Ловешката езикова гимназия, защото едва ли има съмнение, че първите 20, 40 или 70 резултата са далеч пред училищата от Севлиево, Русе, Шумен и Плевен. Разбира се, че една езикова гимназия трябва да се съизмерва по езиците. Немският е стара традиция за училището.

Подреждане на първите петнадесет училища в България от матурата по НЕ

Тук си позволих да посоча петнадесетте най-добри-училища в България, тъй като е невъзможно да бъдат извадени толкова само за северната част на страната. Добре се вижда, че ловешката езикова гимназия се подрежда четвърта за Северна България в компанията на две варненски и добричката езикова гимназия. Френският език е избран за матуритетен в още по-малък брой училища. Затова отново подреждането ще бъде национално.

Подреждане на първите дванадесет училища в България от матурата по ФЕ

Във всички други подреждания ползвам минимален брой 18 ученици (изискуем минимум за паралелка), но за френски език долната граница е 10 ученици. Ясно се вижда, че ловешката езикова гимназия има втори резултат за Северна България. Накрая ще представя и подреждане от матурата по математика, която не е типична за езиковите училища.

Подреждане на първите десет училища в Северна България от матурата по математика

Няма как да не прави впечатление, че всички други училища в десетката са математически гимназии. Въобще сред всички езикови училища в България ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ заема 5-та позиция на матурата по математика и е изпреварвана само от двете немски гимназии и Втора английска гимназия в София и езиковото училище от Кърджали. В северната част на страната няма езикова гимназия с по-добро представяне на изпита по математика от ловешката.

На посочените от мен избираеми матури са се явили 168 от зрелостниците в Езиковата. Останалите 13 са пръснати между биология, история, география, философски цикъл и физика. Техният брой е недостатъчен за да ги съпоставям с национално представително подреждане. Както постъпвам и с всички останали училища, които нямат поне 18 ученици (минималния брой за паралелка) явили се на съответния изпит (обясних изключението за френски език).

В обобщение според резултатите от всички посочени матури ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ е неизменно в първите тридесет най-добри училища у нас ( в първите 10 по български и френски език и първите 16 по английски и немски език ). На проведените зрелостни изпити гимназията заема в Северна България първо място по български език и литература, второ по френски език, четвърто по немски език, седмо по английски език и осмо по математика. Очевидно е, че гимназията мери ръст с три езикови гимназии от Варна, езиковото училище в Добрич и математическата гимназия в Русе. Резултатите показват категорично, че ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ е между първите 4-5 училища на Севера и определено е номер едно за Северна централна и Северозападна България. Не споря дали това е „елитно“, но със сигурност е повече от водещо училище. Поради което за поредна година около половината от приетите в гимназията деца са от други общини и области.

Реклами

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Езиковата, образование. Запазване в отметки на връзката.