Протестна декларация срещу удължаване на учебната година


New ImageИзх. № 01-28/2.08.2017

До Министъра на образованието и науката

Красимир Вълчев

 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

ОТ РЕГИОНАЛЕН СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ КЪМ КТ „ПОДКРЕПА“ ЛОВЕЧ

 

Уважаеми господин Вълчев,

Членовете на синдикалните секции към Синдикат „Образование“ от регион Ловеч не приемаме идеята за удължаване на учебната година по предложения от Вас график. Нито едно от училищата в Ловешки регион не разполага с условия за осигуряване на спокоен и здравословен за учениците учебен процес през месец юли. Климатичните условия, изложението на сградите, малките класни стаи и максималната пълняемост на паралелките са причина за високите температури и трудните условия за учене още през месец юни. Удължаването на учебната година с една юлска седмица ще бъде истинско изтезание за децата, а учебният процес ще се провежда с изключително ниска ефективност. Поради липсата на синхрон в политиката на различни министерства и институции не малка част от учениците от по-големите класове (10,11) приключват учебната година още в средата на юни и се отправят на работа по различни морски курорти. За съжаление ЗПУО и Наредбата за приобщаващо образование им предоставят тази възможност, защото разрешават до 10 дни отсъствия от учебни занятия (3 с уведомление до директора и 7 с разрешение на педагогическия съвет). Удължаването на учебната година през юли ще увеличи значително броя на приключващите по-рано учебната година. При това съвсем легално. Класните стаи ще бъдат полупразни, а учебния процес формален.

Считаме идеята за по-късното провеждане на НВО и разделянето на тези изпити от ДЗИ за разумна, но недоумяваме защо и четирите дни на задължителните изпити трябва да бъдат неучебни. Убедени сме, че на датите за ДЗИ учениците от основните училища могат да учат, на датите, предвидени за НВО в гимназиите може да се провежда пълнокръвен учебен процес. Нямаме съмнение, че броят на учителите от съответните училищни етапи е достатъчен за да посрещне нуждите от квестори за двата изпита.

Приветстваме намерението ученическите ваканции да бъдат по-често и по-дълги, но нека това бъде реално. Защото в предложения от Вас график броят на учебните дни добавени като ваканции е само с два повече от учебната 2016-2017 година. Увеличаването на броя на дните с официални празници се представя абсолютно некоректно като по-голяма ваканция.

Дискусия за промяна в продължителността на учебната година може да се води, но при взаимно уважение на всички страни в образователния процес (учители, ученици, родите) и след спокойно и прозрачно обществено обсъждане. Практиката за лансиране на противоречиви и дори конфликтни идеи за организационни промени в учебния процес в средата на лятото е порочна и провокира ненужен стрес в системата.

Господин министър,

Водените от горните аргументи настояваме да оттеглите предложения от Вас график на учебното време за 2017-2018 година.

Председател на РСО „Подкрепа“ – Ловеч

Иво Райнов

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на образование. Запазване в отметки на връзката.