И съдебната експертиза не можа да закара влакчето до крепостта


vlakcheПомните ли атракционното влакче? Тъй като никой не е го е виждал близо две години плъзнаха слухове. Започнаха да ме питат вярно ли е, че влакчето вече било откарано от нашата община. Ами доколкото знам събира самота и тъга в бившата казарма. Ще остане там поне докато приключи съдебния спор между Община Ловеч и доставчика по обществената поръчка „Еврогеймс“ ДЗЗД. В хода на делото и поради многобройните съмнения за прословутото влакче съдът е наредил нова техническа експертиза за годността на влакчето да изпълнява целите на проекта. А както е известно в проекта е записано, че атракционното влакче ще се движи по маршрут от старата баня „Дели хамам“ до средновековната крепост „Хисаря“. Техническата експертиза е осъществена през миналата седмица в присъствието на двете страни по делото и  специалисти от Технически университет Варна. Влакчето е натоварено с 2,5 тона за да се симулира тежест, приблизително равна на тежестта от извозването на максимален брой пътници. Според свидетелства на очевидци влакчето е управлявано от шофьор, доведен от доставчика на обществената поръчка. Очевидците посочват няколко интересни факта.

  1. Техническата експертиза е била твърде кратка. От квартал „Вароша“ до езерото в парка „Стратеш“, където влакчето е обърнало за подход в обратна посока.
  2. Втората част от трасето към крепостта „Хисаря“ не е изпълнена. Не става ясно дали отказа от изкачване до крайната точка се дължи на страх от възможен инцидент или е нареждане на техническите специалисти. Фактът, обаче, е повече от смущаващ. Техническа експертиза, назначена да провери възможностите на влакчето да изпълнява целите на проекта е тествала влакчето само в част от заложения в проекта маршрут.
  3. Според запознати един от предписаните технически тестове е изисквал влакчето да спре и да тръгне отново по наклона на пътя към „Стратеш“. Очевидци споделят, че шофьорът се е уплашил да направи този тест и той не е осъществен.
  4. Кратката техническа проба е проведена при работа на двигателя на бензин. Техническа проба на метан не е провеждана. Припомням, че изискването на обществената поръчка е локомотивът да бъде снабден с двигател бензин с метанова уредба евро 5 стандарт.
  5. В доклада от по-рано направен технически тест се посочва риска от произшествие и застрашаване сигурността на пътниците при придвижване на влакчето в участъка между хотел „Стратеш“ и ловешката крепост. При проведената миналата седмица техническа експертиза е отказано изпълнението точно на тази част от маршрута. Каквито и да са съображенията, те лишават експертизата от аргументи за техническите възможности на влакчето по изпълнение на целия маршрут, заложен в проекта и най-вече по един от рисковите участъци.
  6. В цитирания от мен по-горе доклад е посочен още един технически проблем. Записано е, че при пристигане на крайната точка (Ловешка крепост) е констатирана липсата на пространствена възможност влакчето да обърне и се е наложили техническите лица да преместват механично локомотива за да го позиционират в обратна посока. Отказът влакчето да се изкачи до крайната точка по маршрута не проверява и това заключение.

Очевидно е, че проведената техническа експертиза не е проверила пълноценно техническите възможности на влакчето, не е изпълнила маршрута, предвиден в проекта и не може да потвърди техническите възможности на влакчето за изпълнение целите на проекта. Странно би изглеждало и твърдението, че влакчето не може да изпълни целта, за която е доставено при положение, че дори не е направен опит за изкачване но една от частите на маршрута. Оставаме в очакване на експертното заключение, но с допуснатите вече пропуски има огромна вероятност да бъде атакувано от заинтересованите страни.

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Ловеч. Запазване в отметки на връзката.