Колелата на реформата боксуват, а калта засипва учителите


product_4018Учебната година свърши. Първата след старта на реформата. Въпреки приповдигнатите обещания много приличаше на всяка от предходните години. Вероятно защото широко прокламираните реформи изглеждаха недоносени в изтъканата със сроковете на социалистическо съревнование нормативна база от наредби и постановления. Хайде да преговорим колко от наредбите се оказаха дефектни. Наредбата за приобщаващо образование, Наредбата за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, Наредбата за детските и ученически туристически пътувания, Наредбата за оценяване резултатите от обучението на учениците, Наредбата за статута, професионалното развитие на учители, директори и други педагогически специалисти, Наредбата за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи. Други като Наредбата за управление на  качество в образованието и Наредбата за нормирането и заплащането на труда бяха обнародвани по средата на годината и въпреки, че са заредени с противоречия и дискриминационни текстове тежестта на дефектите ще бъде усетена през следващата учебна година. Ако своевременно не бъдат променени, разбира се. Съвкупността от конфронтиращи се текстове се стовари върху горкия български учител, който се оказа така навързан от необмислени нормативни изисквания, че вместо да полети с крилата на реформата започна да се спъва в нейните препятствия. Да истината е такава. Учителят се оказа задължен да участва в безчет нови комисии, да мисли за срочното изпълнение на десетки нови изисквания, да поема допълнителни административни задължения. Цялото това бреме измества фокуса на учителското внимание от обучението на децата към обслужване постулатите на нормативната база. Нека да е ясно административната опаковка на реформата, поне към момента, краде от свободата, спокойствието и времето на учителя. Нещо по-лошо, до мен достига информация, че на много места наредбите са превърнати в инструмент за постоянно притискане на учителите от ръководствата на училищата. Иначе казано стресът сред учителството расте вместо да расте ефективността на учебния процес. Нали това е смисълът на реформата. При нова наредба за приобщаващо образование имаме бум на агресията в училище, при нова наредба за управление на качеството, то очевидно продължава да пада… Наредбите не постигат целите си. Реформата очевидно буксува и ако клакьорски настроените защитници не вярват на мен нека чуят министъра. Той призна, че наредбите се нуждаят от преработка и вече започна процедурата за някои от тях. Министърът заяви, че учителите трябва да бъдат освободени от затормозяващите административни задължения за да могат де се концентрират върху основното си задължения – да преподават.

Преди седмица бях във Велико Търново на обсъждане промените в няколко наредби. Присъстваше ресорния заместник-министър Таня Михайлова. Направи ми впечатление на човек отворен към предложенията и видимо заинтересован от качествено ремонтиране на подзаконовота уредба. В пълен контраст с доведените съветници и експерти, които упорито бранеха старите текстове и посрещаха с неодобрителни бележки повечето предложения. Направих няколко предложения в наредбите за оценяване и за организация на дейностите в училище. Позволих си да предлагам промени в полза на децата. Не останах с впечатление, че съм разбран. Ако повторим формата и практиките от дискусиите предишната година почти нищо позитивно няма да се случи. При кратките срокове, слабата публичност и летните отпуски рискуваме да похабим обществена енергия за козметични промени. Текстовете трябва да бъдат съкратени и преработени, така че да започнат да работят и помагат процесите в училищата и детските заведения. Учителите да получат повече свобода, качеството трябва да бъде ясно дефинирано, приобщаването работещо, дискриминационните текстове да бъдат отстранени, ненужните изисквания преосмислени. Иначе ще стане като с обществените съвети в учебните заведения – формално ги има, но май нищо не помагат. Дано този път учителите бъдат чути. В противен случай рискуваме догодина по същото време да обсъждаме пак промени в нормативната база на реформиращото се образование.

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на образование. Запазване в отметки на връзката.