Ще има ли отговорни за умишленото съсипване на ловешката болница?


d0b1d0bed0bbd0bdd0b8d186d0b0Днес д-р Мирослав Ненков, заместник-министър на здравеопазването, е заявил категоричната позиция на държавата да подкрепи и стабилизира МБАЛ „Проф. д-р Парашкев Стоянов“. Факт е, че след встъпването в длъжност като областен управител на господин Георги Терзийски комуникацията между институциите започна да работи на друга честота. За пръв път от доста време се усещат усилия за намиране на работещи решения за бъдещето на болницата. Тези усилия са тих, но много силен отговор на разразилия се нахален популизъм през последните седмици. Вярвам, че ловешката болница не само ще оцелее, но и ще се възстанови от тежката криза. Спасяването на болницата без да бъде лекуван вирусът на нейното съсипване би оставил зараза, която може да рецидивира след време. Защото тази болница е в тежко състояние не за пръв път. Не за пръв път държавата е призована да я спасява. Нелекуван вирус, който всеки път причинява по-тежко заболяване.

Вирусът се нарича източване. С неизгодни договори, неизгодни практики, с външни контрагенти, които изсмукват половината от приходите. Съмнения, които са коментирани и в други случаи, но никога не са казвани толкова отчетливо, категорично и високо. Както го направи областният управител в нарочно изявление пред общинския съвет. Когато най-високопоставеният представител на държавата говори за ограбване и умишлено съсипване бездействието на институциите е неуместно. Господин Терзийски посочи имена, които пряко или косвено са част от процеса по съсипване на болницата. Напомни за сключени договори с все още конфиденциално съдържание, които са първопричината за задлъжняването и финансовия колапс на лечебното заведение. Препрочете констатацията на МС, че болницата е докарана до състояние на фалит. Когато един високопоставен държавен служител говори за вероятни финансови злоупотреби прокуратурата няма нужда от подсещане.

Оповестени са достатъчно факти за да бъде потърсена отговорност за умишлени деяния, довели до лошото състояние на болницата. Не, тук не става дума за изкупителни жертви, а за справедливост. Хората напускат тази община не само от икономическа неудовлетвореност. Тръгват си и от отвращение. Защото тук справедливостта е стъпкана в полза на икономически силните. Корупцията подчинява власт и правораздавателни органи. Болницата е азбучен пример за ограбване на гражданите пред бездействащите погледи на институциите. Вече е шумен скандал и тест за всички институции и органи, призвани да бранят закона и въздават справедливост. Вярвам, че болницата ще бъде спасена, но се страхувам, че тези, които се опитаха да я убият отново ще останат скрити под чадъра на покровители.

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Ловеч, Регионално развитие. Запазване в отметки на връзката.