Матура с ниска летва на географска грамотност


maturata-213895-810x0До неотдавна матурата по география и икономика бе най-предпочитана сред зрелостниците. През 2009, 2010 на този изпит се явяваха повече от 30 000 дванадесетокласници. Изборът беше повече от ирационален. Усещане, че това е най-постижимият изпит за един зле подготвен зрелостник, който разчита на някакви знания от твърде бегла обща култура. Разбира се това се оказа недостатъчно. Затова още от първите матуритетни кампании процентът на двойките се установи далеч над допустимите нива. Някак неоправдано през годините започна повишаване на нивото на трудност, което допълнително допринесе за превръщането на матурата по география и икономика в най-неуспешната за зрелостниците. Съвсем естествено масата кандидати, търсещи успех без усилие, се пренасочи към философия, биология, езици. Така през тази година броят на заявилите география спадна под 10 000, а изпитът се нареди на трета позиция според предпочитанията на зрелостниците (след биология и английски език).

Може би точно заради драматичния спад в интереса към матурата по география и икономиката тазгодишната компилация е вероятно най-леката от всички представени до момента. Категорично може да се каже, че съставителите са били силно загрижени за успеваемостта на зрелостниците и доста снизходителни по отношение на поставената летва на зрелост. Ще се опитам да докажа тезата си като анализирам всеки от модулите. В първият модул със затворени отговори се търсят знания предимно с базисен характер. Поне така изглежда идеята на въпроси, търсещи знания за частите във вътрешния строеж на земята, разпознаване на тайгата по описание, класификацията на държавите по форма на управление, разпределението на стопанските отрасли по сектори и на техническите култури по групи, ранжирането на градовете по брой на население. По мое мнение 14 от въпросите в този модул (почти половината) са с ниско ниво на трудност и могат да бъда определени за лесни. Добро впечатление прави стремежът да се тестват уменията на учениците.  Също 14 въпроса проверяват способността на зрелостниците да  четат схеми, да се ориентират по карти, да анализират диаграми. Усеща се едно ниво по-ниска трудност и при отворените въпроси. Няма как да бъдат оценени по друг начин въпроси, които очакват разпознаване на енергетиката по карта с обозначени ТЕЦ,АЕЦ,ВЕЦ  и на Канада върху картата на Северна Америка. Дори традиционния напоследък въпрос с разпределяне на информация в таблица е сведен до подреждане на  области в икономически райони. Определено 5 от 6-те въпроса с отворени отговори попадат в графата на относително леките. В тази част на модула също се вижда желания за засилване проверката на уменията. Половината от въпросите имат такъм характер.

Вторият модул обикновено създава повече проблеми. Този път, обаче, картите изглеждат абсолютно постижими. Струва ми се, че единствено  разпознаването на няколко морета е затруднило изпитваните. Макар и европейски моретата (Норвежко, Бяло, Северно и Азовско) не са от най-познатите за по-зле подготвените зрелостници. Несериозно би било шест европейски държави от ЕС да затруднят човек, който има поне минимални познания върху картата на Стария континент. Още по безпроблемна трябва да бъде картата на България. Пет от най-големите реки, двете най-големи морски, трите най-големи дунавски пристанища и няколко големи градове като Перник, Пазарджик, Ямбол са елементарна географска грамотност. Ако сумирам точките, зададени за леките въпроси от първите два модула получавам безпроблемно постижение от  40-43 точки, повече от достатъчни за успешно представяне на матурата.

Третият модул, в който зрелостниците трябва да представят уменията за съставяне на географски текст, също не изглежда особено труден. Заданието е „Туризъм“, а очакванията са зрелостниците да могат да изведат същността, значението на отрасъла, факторите и ресурсите, определящи неговото развитие и видовото разграничаване като вътрешен и международен. Благодатна тема, която позволява дори при изцеждане на елементарните познания резултат от поне 5-10 точки. С това съдържание и ниво на трудност слабите резултати на изпита по география и икономиката трябва да представляват малък процент. Абсолютно възможно е средният резултат да бъде значително по-висок от предните години. Дали този път зрелостният резултат по география и икономика ще се отлепи от дъното и няма да бъде най-нисък ще покаже времето. Факт е, че съставителите на теста са положили усилия и създали предпоставки за подобен резултат. По-ниска проверка на географската грамотност трудно може да бъде предложена.

 

About ivo rainov

teacher
Публикувано на образование. Запазване в отметки на връзката.