Изненадваща покана от Министерството на образованието


1429201114_8В ранния петъчен следобед се прибирам от работа. По инерция хвърлям поглед към пощенската кутия. Нещо се белее. От тийнейджърските си години придобих умението да вадя пощата без ключ. Промъквам пръсти в отворите на капака и напипвам плик за писмо. Бъркам с другата ръка в процепа над капака и бавно захващам крайчеца на писмото. Внимателно го издърпвам. Отдавна не получавам хартиена кореспонденция, така че с любопитство поглеждам за подател. Първо виждам адресът – София 1000, бул „Княз Дондуков“ 2 А. Брей, столична поща. В следващия момент направо се ококорвам. Писмото е подадено от Министерство на образованието и науката. Веднага ми минава през главата, че е във връзка с олимпиадата по география и икономика. Наскоро обявиха допуснатите, а аз имам класирано момиче. Откъде ли ми знаят адреса? Прибирам се вкъщи и захвърлям плика. Съобщенията за олимпиадата ще почакат, до финалния кръг има почти месец. Съвсем не е належащо. В следващия час обядвам и разцъквам интернет на компютъра. Имам излизане, отмятам няколко ангажимента  и се прибирам почти по тъмно. И когато вечерта вече се сбогува за да отстъпи ред на нощта погледът ми отново попада на белия пощенски плик. Хайде нека да прочета официалното съобщение за олимпийското класиране. Късам плика и изваждам сгънатия лист. Писмото започва с общоприетото уважително обръщение към мен. След второто изречение, обаче, направо отскачам от дивана, на който удобно съм се изтегнал. „Приемете поздравления за активната позиция по въпроси, свързани с реформата в образованието“. Стига бе, мигар в министерството ме четат! Погледът ми ускорява темпото и подскача по буквите. Не може да бъде! Пише, че моите статии са добре познати, четени и, Исусе, обсъждани от експертите. Спирам за да осмисля прочетеното. Чета отново. Няма грешка. След няколко реда с банални похвали за статиите ми хлъцвам отново от изненада. „Нашите експерти изразяват одобрение за редица Ваши идеи относно държавните образователни стандарти“. Удивително, даже са вникнали в предложенията ми. Сякаш за повече убедителност посочват ДОС-овете за приобщаващо образование, за организация на дейностите в училищното образование, оценяване на резултатите от обучението на учениците и гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Вярно е, по за тези съм писал аналитични статии. Става ми особено приятно, изглежда наистина са ме чели. Приближавам края на писмото, а изненадите продължават да изскачат буквално през ред. Съобщават ми, че предстои ревизия на приетите държавни образователни стандарти  и ще се сформират работни групи. Макар да не мога да повярвам в писмото наистина пише, че отправят покана да се включа в експертен екип. Как звучи само „експертен екип“.  Представям си как седя важно между скучни експерти. Успокояващо е, че „работата по ревизията на стандартите ще започне след избора на нов министър на образованието, така че към момента бихме желали да получим Вашия отговор дали приемате участие в работна група“. Поставят ми срок до края на април за да ги уведомя писмено за моето решение. Най-големият шок е записан в последния абзац на писмото. „ С удоволствие Ви каним на предварителен разговор с и.д. главен секретар г-н Лъчезар Станоев“. Направо не е за вярване! Определят ми час за срещата – 11.00 на 6.04.2017 година. След като ми съобщават, че се надяват на моята отзивчивост, отправят обичайните поздрави за края на едно официално писмо. Да, най-отдолу стои подписа на господин Станоев. Плъзгам поглед към горната част на писмото. Изведено е със съответния номер и дата. Съвсем официално е.

Оставям писмото пълен със самодоволство. Не мога да се стърпя сядам и пиша тази статия. Трудно сдържам удовлетворението и бързам да го излея. Май образователните чиновници не са толкова самовлюбени, а за обикновения учител не е невъзможно да бъде чут. Стига да намери трибуна, от която да бъде чута позицията му.

Изведнъж ми хрумва да погледна датата. Толкова е красноречива, че обяснява всичко – първи април. Представяте ли си – първи април!

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на образование. Запазване в отметки на връзката.