Образованието в предизборните ангажименти на политическите сили


Kreativni-misliteli-2Образованието отдавна е предизиборна дъвка. Почти всяка политическа платформа му лепи етикета „национален приоритет“. Позицията е странна форма на лицемерие, защото от една страна всички осъзнават необходимостта да се инвестира в модернизация на образованието, а от друга не са готови за дълбоки промени. Разпространено схващане е, че предизборните програми не отразяват истинските намерения на политическите партии. Затова избирателят отказва да ги чете. Споделям по различно мнение, защото гражданите трябва да държат политиците отговорни за техните ангажименти, поети по време на кампании. Гражданското снизхождение към тези обещания окуражава слабо отговорното отношение на политиците към обявени цели и приоритети. Затова се зарових в предизборните програми на политическите партии за да открия общото и различното, специфичното и креативното, позитивното и обнадеждаващото в намеренията им за развитие на образованието в следващите четири години. Фокусирах се върху първите 9 политически формации или тези, които избирателят разпознава според социологическите проучвания. Първата изненада бе, че част от партиите и коалициите имат скромни или въобще не предлагат идеи за развитието на образованието. В мрежата не открих образователни приоритети в програмите на „Обединени патриоти“, „Воля“, „Да, България“ и ДПС. Моля читателите да ми посочат източник, ако съм допуснал пропуск, за да актуализирам този анализ. Разлистването на предизборните програми разкрива добре структурирани раздели за образование в документите на ГЕРБ, БСП, Реформаторски блок-Народен глас, „Нова република“, АБВ-Движение 21. Позволих си дълбок разрез в предизборните ангажименти за да изпъкнат пресечните точки и конфронтиращите се идеи. По кои въпроси основните политически сили изглежда постигат съгласие и по кои теми спорят? Оказва се, че най-силно съвпадат позициите за промени във финансирането на образованието и заплащането на учителския труд. За по-голяма прегледност ще представям идеите в таблици.

Untitled 1

Сериозни промени в образованието могат да се правят единствено ако бъдат заделяни повече средства в националния бюджет. Затова идеята за увеличаване на дела от БВП до равнища близки на водещите европейски държави е базисна.  Повечето политически формации предвиждат подобен ръст –  4,6%  за РБ-НГ и 5% при БСП и АБВ-Д21 до 5,5% за „Нова република“. Единствено политическа партия ГЕРБ не се ангажиран с ясен ангажимент за увеличение на този дял. Странно като се има предвид, че доскороуправляващите  афишират амбиция за двойно увеличение на учителските заплати. Тук политическите партии показват забележително съгласие, но се различават в размера и механизма на увеличението. За „нова република“ това увеличение трябва да бъде 20% и да зависи от качеството и постигнатите резултати. За БСП повишението трябва да достигне 40% в края на мандата без да е обвързано с условия. В програмата на РБ-НГ  се предлага за се постигне достойно заплащане на учителския труд, а за АБВ-Д21 повишението трябва да следва темпа на нарастване на минималната работна заплата, като работещите в изоставащите и трудно достъпните райони. Голямо съгласие събира и намерението за промяна в начина на финансиране на училищата. Единствено БСП не е записала подобна заявка в програмата, въпросът е дискутиран многократно от представители на партията. Налага се виждането, че бюджетът трябва да има постоянна съставка за издръжка и една променлива, която да се определя от броя на учениците. Някои политически формации като РБ-НГ и „Нова република“ настояват при финансирането да се отразява и качеството на обучение и постигнатите резултати.

Политическите партии постигат съгласие и приоритетното развитие на професионалното образование. Този аспект убягва единствено на „Нова република“. Най-много допирателни има в идеите бизнеса да инвестира в изготвянето на учебни  програми,  развитието на дуалното образование и стимулиране на предприемачеството.

Untitled 2

Подкрепата за учителската професия също се прокрадва в записаните акценти за развитие на образованието. Всяка от политическите сили има различна концепция как да се случи това, но регулирането на учителската професията, модернизацията на университетските педагогически специалности, квалификацията на учителите и допълнителната подкрепа за работещите с деца със СОП, уязвими групи и талантливи  срещат позиции.

Untitled 3

Друга приоритетна област, която се радва на консенсус е политиката за преодоляване на неграмотността и задържането на децата в училище.  Нюансите са в подходите, които варират от засилване на административния контрол, през допълнителна работа с изоставащите до финансови подкрепа единствено при завършване на определена образователна степен. „Нова република“ предлага повече внимание на интеграцията на ромите чрез специален фонд и институционални инструменти. От АБВ-Д21 лансират идеята за задължителна школа придобиване на функционална грамотност на мъже и жени без основно образование, но навършили 18 години.

Untitled 4

Изглежда, че инвестициите в подобряване на материалната база не се разпознават като важен приоритет. Подробно разписани ангажименти по този приоритет има само програмите на две от политическите партии. Интересна е идеята на РБ-НГ за осигуряване на безплатни учебници на всички ученици до 12-ти клас.

Untitled 5

По отношение управлението на образованието партиите показват значителни различия.  За БСП първостепенна задача е цялостната ревизия на закона да предучилищното и училищното образование и актуализиране на учебните програми за всички класове. Интересно е намерението на ГЕРБ да извърши преглед и актуализиране на държавните образователни стандарти, макар че същата партия активно участва в тяхното написване преди по-малко от година. Експертите на ГЕРБ имат огромна заслуга за бюрократизирането на образованието и за увеличаване ангажиментите на учителя, но в програмата записват амбицията да работят за освобождаването на учителя от бюрократични задължение. Редом до смелата идея за мандатност на директорите „Нова република“ добавя и екзотичното намерение за премахване на РУО.

Untitled 6За съжаление тревожните проблеми на съвременното образование, свързани с дисциплината и растящата агресия почти не попадат в полезрението на политическите сили. Загриженост личи единствено в програмата на ГЕРБ, където са записани намерения за създаване на механизъм и политики за връщане на дисциплината в училище и увеличаване броя на училищните психолози и педагогически съветници.

Няма съмнение, че сред предизборните обещания са попаднали важни проблеми на бъдещото развитие на образованието. В част от тях виждам споделените болки на системата. Въпрос е доколко записаното ще се превърне в изпълнен ангажимент или ще остане познатата предизборна дъвка. От друга страна много от ежедневните проблеми на образователния сектор и учителството са останали встрани от вниманието на партийните експерти. Затова е необходимо съпротивата и натиска на работещите в системата да се запази. Като превенция срещу възможността партиите да не изпълнят обещанията или пък да се разшири периметъра на приоритетите в политиките по управление на образованието.

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на образование, политика. Запазване в отметки на връзката.