Не търкаляйте в калта Езиковата!!!


egЕзиковата гимназия в Ловеч е повече от доказано училище. Не в Ловеч, не в областта. В България. Няма социално-икономически сектор, който да не разчита на възпитаници на гимназията! Няма разговор, в който ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ (в близкото минало ГЧЕ, по-отдавна Американски девически колеж, СУЧЕ, ЕСПУ „Ернст Телман“) да не се споменава с респект! Няма олимпиада или външно оценяване, в което гимназията да не е в топ сегмента. Училище с пълноценен учебен процес и доказано качество. Ще го потвърди всеки минал през гимназията.

Никой не е защитен от вятъра на промяната. Но когато той те обвее трябва да ся ясни императивите, които го налагат. Днес ловешки сайт публикува статия, в която коментира съгласувания от общината плам- прием за училищата през следващата година. В статията има серия неверни факти и манипулативни внушения. Като човек, който милее за качеството на местното образование и лично засегнат съм длъжен да отговора.

Миналият четвъртък, по инициатива на РУО – Ловеч се състоя среща , на която директорите представиха и изложиха аргументи в защита на предлагания от тях план прием. Срещата, която не се изисква по новия закон, нито е приела правомощията на обсъждане, нито е излязла с решения. На срещата не е предлагана, още по-малко приемана идея на общината за план -прием през следващата учебна година. Фактът, може да бъде потвърден от всеки присъстващ. На тази среща синдикатите присъстваха след устна покана на кмета и без писмено приглашение от организатора РУО. За да бъда честен ще кажа, че законът не го задължава да се вслушва в мнението на синдикатите. В петък, когато са взети решенията вероятно са присъствали кмет, заместник-кмет, началник РУО, но в никакъв случай представители, но не и синдикалисти.  Добре е преди да се пиши фактите да бъдат проверявани за подобни дребни, но Бог знае дали не нарочни грешки.

Предложението на кмета за намаляване на план-приема в няколко ловешки гимназии, между които и ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ е лансирано от кмета, вероятно с конкретни съображения. Както ни информира сайтът сред тях са „ обективната информация за броя на учениците и устойчива тенденция за тяхното намаляване, при отчитане на повишаване на количеството и качеството на образованието“. В същата статия четем, че еретичната мисъл за намаляване на паралелките в Езиковата (що ли само в това училище) била лансирана от Милко Недялков. Пак полуистина, защото господин Недялков предложи намаляване в двете профилирани гимназии – Езиковата и Математическа и мониторинг в още две СУ „Тодор Кирков“ и СУ „Св. Климент Охридски“.  И точно тук следва най-голямата манипулация, с която се припомня, че господин Недялков и Иво Райнов са обединили предложенията си за оптимизиране на училищната мрежа през учебната 2016-2017 след мониторинг на посещаемостта и качеството на образованието. Дължа да отбележа, че оптимизацията не е намаляване на паралелки, а обединяване, преобразуване или закриване на училища.  За момента не се предлага нищо подобно. За всеки читател остава впечатлението, че предложената редукция на приема е резултат именно от тази проверка, което тотално се разминава с истината. Защото всеки заинтересован би могъл да поиска справка и да научи, че:

Училищата ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, ППМГ, ОУ „Христо Никифоров“, ОУ „Димитър Димов“ и ОУ „Васил Левски“ са документирани с 7-9% отсъстващи. СУ „Св. Климент Охридски“ и СУ „Тодор Кирков“ с между 24-30% отсъстващи. Професионалните гимназии по ветеринарна медицина, механотехника  и търговия, икономика и услуги с между 30-40%. Предложението на общинската администрация е за намаляване на паралелките в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, ППМГ, ПГМЕТ и ПГВМ. Може ли някой да застане зад аргумента присъствия, когато обект на рестрикцията са две училища, в които децата ходят на училище и такива, в които между 1/3 и 2/5 пропускат училищните занятия?

Още по-абсурдно е да се застава зад аргументите за качествено на образованието като презумпция в защита на предложението. През последната година Езиковата е в първата десетка най-добрите след матурата по български език и литература и в топ 25 на всеки от изучаваните езици! Гимназията, търпи намаление на приема си равнопоставено с училища, които едвам прескачат средния резултата на ДЗИ по български и литература, а за някой матуритетни предмети гравитират около слабия резултат! Съизмеримо ли е това качество? Или с постиженията на национални олимпиади, на които Езиковата през миналата година има трима лауреати т.е. класирани сред първите трима в България? Или с достигнатите минимални балове на последния прием, с  който изпреварва 4/5 от училищата в България и отстъпват само на водещи гимназии и колежи от София, Варна, Пловдив? Нито качеството на обучение и постигнати резултати, нито посещаемостта могат да защитят редукцията в приема на Езиковата. Съвместното предложение с господин Недялков касае оптимизация на училищната мрежа, като мониторингът нито е приключил, нито е основание за взетото от администрацията решение. Няма как да бъде и е абсурдно да се внушава подобно нещо. Както казах господин Недялков предложи мониторинг само на четири училища. Моето допълнение бе да бъдат мониторирани всички. Защото така е справедливо, другото е лобиране в полза на едни за сметка на друга.

Държа да оборя и още едно невярно твърдение. Това, че поради намалелия брой деца тази година няма да могат да бъдат постигнати паралелките от миналата, дори при силно привличане на външни ученици.  Фактите са категорични. Тази година седмокласниците са 357, миналата са били 376. Тази година, обаче ще бъдат класирани всички, явили се на външно оценяване. Миналата отпаднаха повече от 100 заради слаби оценки на НВО. Като прибавим и поне 140 външни, традиционно привличани най-вече в Езиковата и ПГВМ,  вероятността да се случат повече паралелки от миналогодишните е твърде вероятна.

В заключение нека повторя само фактите. Общината препоръчва намаление на приема в четири ловешки гимназии. това е право и отговорност ан общинската управа.Вероятно е стъпка към реформиране на образователната мрежа в Ловеч, но в никакъв случа не е следствие от извършения мониторинг или оценка на качество, както се опитва да ни внушава статията. И още нещо. Предложението е препоръчително. Решението е на плещите на Началника на РУО. А аз се надявам, че господин Начев ще претегли добре плюсовете и минусите преди да вземе окончателно решение. Но каквото и да е то нека бъде с нужното уважение към водещото ловешко училище. Без да го търкаляме в калта на полуистините и внушенията.

 

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Езиковата. Запазване в отметки на връзката.