Тъничка е културата на политиката


%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-2016Онзи ден на заседание на общински съвет признах, че не съм виждал толкова много пари за култура. Имах предвид културния календар на Община Ловеч за следващата година, в който са разписани събития и прояви за общо 175 000 лева. В хода на дискусията бяха направени предложения, които завишиха сумата на 182 000 лева и дадоха основание на бившия кмет господин Минчо Казанджиев да заяви, че календарът е богат и добър. Въпреки това общинският съвет сътвори странен парадокс – календарът получи подкрепа като събития и позиции, но бюджетът не бе одобрен.

В разговори с колеги и от статуси в социалните мрежи чух, респективно прочетох, основания за отказаната подкрепа. С някои от аргументите съм съгласен напълно. Да, в този календар трябва да намерят място и финансова подкрепа културни събития на селата и техните читалища. Вярно е, че голяма част от предвидените средства ще бъдат дадени на външни изпълнители. Разбира се, че значително повече пари трябва да бъдат планувани за развитие на местните формации, групи и самодейност. Аз дори имам още забележки. Например отпадането на проектния принцип за част от дейностите в календара. Предходните години в състезанието между проекти се „родиха“ много добри идеи за културни събития. Виждам, че част от най-успешните събития присъстват и в новия календар, но липсата на състезание  ограничава достъпа на граждански организации и културни институти до възможностите да предложат и реализират креативни културни идеи. Не ми харесва и факта, че продължаваме да залагаме на социалния характер на календара т.е. огромна част от средствата ще бъдат вложени в културни събития без всякаква възвращаемост. Продължавам да твърдя, че трябва да се насочим към повече култура, която да носи приходи. Както Цветница или може би както би успял един добре направен рок фестивал. Не съм доволен, че в културния календар не виждам литературния салон „мостове“ едно прекрасно събитие, което дава възможност на ловешкото гражданство да се срещне с актуални писатели и нови заглавия от българската литература, да дискутира с водещи автори.

Роля на един общински съвет е да задава посоката, темпото и стъпките. В този смисъл общинският съвет има инструментите да промени календара и неговата финансова рамка, така че да отговаря на гражданските изисквания и потребности. Чух гневни гласове, че парите (26 000 лева) предвидени за концерта на група „Фондацията“ на 11-ти май са необосновано много. Добре, но не чух нито едно предложение да ги намалим или събитието да отпадне. Не чух предложение да вземем от тези пари и да даден за културни събития в селата да речем. И ако е имало и други събития, които не се харесват или пари, които скандализират, то именно общинският съвет е мястото където трябваше да бъде предложена такава корекция. Нищо подобно. В залата се чуха няколко формални коментара и дребни предложения на Валя Янкова и Соня Караянева, които бяха приети. Вместо да променят бюджета на културния календар в такъв, какъвто би приличал на община в оздравителен режим или в съответствие с местната културна традиция, съветниците решиха просто да не го одобрят. Така заедно с може би заслуженото неодобрение за концерта на „Фондацията“ изразиха неодобрение и към бюджета на Люляковите музикални вечери, отдавна чаканото истинско отбелязване на Ловешкия мир, юбилейните чествания за Левски, освобождението на Ловеч и създаването на първата местна управа, поредното издание на театралния фестивал за млада режисура, добилите популярност фолклорна среща „Хоро под Стратеш“ и пленер „Дувари“, Цветница…  Общинският съвет е този, който трябва да определя политиките, този който трябва да определи събитията и тяхното финансово обезпечение. Администрацията е тази, която трябва да предлага, но не и да определя. С отхвърления бюджет местният общински съвет направи пореден реверанс към администрацията. Защото след вчерашното гласуване бюджетът за културния календар ще бъде предложен заедно с бюджета на общината.  Там събитията и тяхното финансиране ще бъдат определени от заместник-кмета Цветан Георгиев. А общинският съвет няма да може да коригира, допълва или редуцира културния календар. Жалко.

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Ловеч. Запазване в отметки на връзката.