Езиковата (почти) без конкуренция в чуждоезиковото обучение за Северозападна и Северна централна България


В този анализ ще представя постиженията от матурите по чужди езици. Тези зрелостни изпити не са най-масовите избираеми, но са водещи опции за учениците от профилираните гимназия, които по традиция показват най-високи резултати от своето обучение. Отново ползвам публичната информация от сайта http://rezultati.zamaturite.bg/uspeh/ . За да има съпоставимост на постиженията в таблиците и класациите прилагам филтър за броя на явилите се зрелостници. Според мен за да има минимална представителност изпитът трябва да е пожелан поне от половин паралелка или 13 ученици. Сред най-избираните матури и през тази година беше английски език. В отминалата кампания този език бе избран за втора матура от 11 500 зрелостници.  По традиция средвият резултат е висок и отличен успех е постигнат в доста училища.

Класиране според резултатите от матурата по английски език

Английски

От таблицата се вижда, че в ловешката езикова гимназия изпитът е положен от 78 ученици, които постигат среден резултат отличен 5,54. Позицията в националното класиране е 22-ра като по-предни позиции заемат както най-силните български езикови училища., така и няколко училища природо-математически гимназии. За да филтрираме още по-силно класацията изготвих втора таблица с подреждане само на училищата, в които са се явили поне две паралелки (50 души). Тук вече попадат изключително езикови гимназии (с едно изключение –математическата гимназия от Варна). С основание можем да приемем, че това са училищата, осигуряващи най-добра подготовка по английски език. Тук водещи са езиковите гимназии от София, Пловдив, Варна и традиционно силните английска гимназия от Русе и старозагорската гимназия „Ромен Ролан“. Впечатлява добричката езикова гимназия, която бе сред първите и в класацията по български език и литература.

Класиране само за училищата с поне 50 зрелосници по английски език

Английски 50

Ако филтрираме подреждането само за северната част на страната ще добием представа, че едва пет центъра от тази част на страната осигуряват високо качество в обучението по английски език (доколкото зрелостните изпити са един от индикаторите за това). В класацията Варна попада с три училища, а с по едно Русе, Добрич, Плевен и Ловеч. До известна степен изненадата е плевенската гимназия „Иван Вазов“, която няма изявени традиции в чуждоезиковото обучение, но е постигнала висок среден резултат при явили се 20 зрелостници. Съвсем не пропускам лидерската позиция на езиковата гимназия от Силистра, но там броят на явилите се зрелостници (14) е прекалено малък за езиково училище.Ловешката езикова гимназия е с 10-ти резултат в северна България, а в челната класация се появява и училище „Васил Левски“ от град Троян.

Най-добре представените по английски език в Северна България

Английски север

Определянето на най-добрите от Северозападен район е доста относително, тъй като средните резултати чувствително спадат. В огромната част от училищата изпитът по английски език е избран между 14-20 ученици. Едва в пет на тази матура са се явили 2 или повече паралелки. Като най-добро съотношение между броя на явилите се и средния резултат се показва ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“, макар в общото класиране да заема втора позиция, но с четири пъти повече матуритетни резултати от лидера (СОУ „Иван Вазов“, Плевен).

Водещи училища от Северозападен район на матурата по английски език

Английски северозападен

Немският език се изучава интензивно в значително по-малко центрове. Важно е да се отбележи, че на този изпит са се явили едва около 1000 зрелостници. Изпит с поне половин паралелка зрелостници е проведен в само 17 училища. Ловешката езикова гимназия заема 12-та позиция сред познатата компания на водещите езикови училища, но трябва да отбележим, че на немския изпит силни резултати показват и училищата от Благоевград и Пазарджик, но с два пъти по-малко зрелостници, положили този езиков изпит. Това се вижда добре при прилагане на познатия филтър на минимум две паралелки зрелостници, взели участие в изпита. Вижда се, че в тази класация сред най-добрите отново са училищата от София, Варна, Стара Загора и Ловеч.

Класиране на училищата с най-добри резултати от матурата по немски език

Немски

Резултатите се променят значително, ако ограничим класирането само до училищата, в които са се явили поне 50 зрелостници. Тук вече компанията включва само езикови училища със стари традиции ислава.Забережителен е фактът, че  осем от позициите са заети от училища от градове с над 130 000 жители. Изключението е единствено Ловеч с едва 35 000 жители, но със старата слава на немски езиков център.

Класиране на училищата с поне 50 зрелостници по немски език

Немски 50

Твърде интригуващо е подреждането в северната част на страната, където центрове със сериозно изучаване на немски език са само Варна, Добрич, Ловеч, Велико Търново и Монтана. Тук ловешката езикова гимназия се подрежда четвърта, но от таблицата се вижда, че е абсолютен лидер не само в северозападната, но и в северната централна част на България.

Най-добрите на матурата по немски език в Сверна България

Немски север

Малко над 400 абитуриенти са избрали матурата по френски език. Този изпит е заявен само в 30 училища, но в огромна част от тях с по няколко зрелостници. С оглед на този факт и за да мога да презентирам представянето на ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ тук прилагам филтър от поне 10 участници в изпита. Както се вижда от таблицата в тази класация попадат едва 11 училища, като при половината от тях броят на зрелостниците , положили изпит френски език е по-малък от една паралелка. По-голям брой зрелостници са участвали само в традиционните френски гимназии или в училищата, за които френският език е водещ. В това подреждане ловешката езикова гимназия заема девета позиция, но този резултат е твърде условен с оглед на факта, че изпитът е положен от едва 10 зрелостници. Тук доминиращата част от резултатите са в диапазона на много добър, а пред нашето училища са само гимназиите от най-големите градове – София, Пловдив, Варна, Стара Загора. В северна България ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ е втора след IV езикова гимназия от Варна и отново е лидер без конкуренция в северозападната и северната централна част на страната.

Класиране на най-добре представените училища на зрелостен изпит по френски език

френски

Анализът на резултатите от последната матура за трите най-предпочитани западни езика позволява да направим аргументирани изводи. Очевидна е доминацията на езиковите училища от най-големите градове. Това е и логично като се има предвид, че гимназиите в София, Пловдив, Варна, Стара Загора подбират ученици от значително по-големи региони и при сериозна конкуренция за всяко място. За различни езици високи резултати са постигнати и от езиковите училища в Русе, Ямбол, Пазарджик, Бургас, Благоевград. Специални поздравления заслужава добричката езикова гимназия, която показва 14 резултат в националната класация по английски език и 3 резултат по немски език, като и в двата случая постижението е с оценка отличен. Факт е, обаче, че извън големите градове място във всички класации заема единствено ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“. Ловешката езикова гимназия заема 22-ра позиция по английски език, 12-та по немски и 9-та по френски език. В северната половина на страната училището е в челната десетка на всеки от езиците, като за немски и френски език е абсолютен лидер не само в Северозападна, но и в Северна централна България. Таблиците недвусмислено показват, че през 2016-та година най-силните профилирани училища в Северна България са във Варна, Добрич, Русе и Ловеч, а сред най-силните езикови центрове се нареждат само Варна, Добрич и Ловеч. Този анализ затвърждава мнението, че ловешката езикова гимназия е едно от най-добрите училища у нас и може да мери сили с най-добрите езикови гимназии в страната. Без съмнение гимназията е единствена алтернатива за качествено обучение в целия северозапад и една от малкото силни гимназии чак до Добрич и Варна. На този фон въобще не изненадва фактът, че ежегодно между 80 и 100 деца от Северозападна и Северна централна България се записват точно в ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ в Ловеч.

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Езиковата, образование. Запазване в отметки на връзката.