Езиковата пак се котира високо на първо класиране


egПохвално е, че Министерството на образованието и науката финансира с допълнително средства за стипендии най-добре представилите се училища на зрелостните изпити.  В същото време незнайно защо преустанови практиката да се публикуват официални данни за резултатите от различните видове външно оценяване. Например и до днес сайта на министерството www.zamaturite.bg, който позволяваше да се види успеха на всяко училище по области и изпити не е зареден с актуална информация.  Оказва се, че не е възможно  да бъде анализиран и интереса към отделните профилирани гимназия като да речем се използват равнищата на максималните и минималните балове. Около половината от Регионалните инспектората отказват да публикуват тази информация. По този начин не може да бъде добита представа за голяма част от най-атрактивните и качествени училища. Информацията, която споделя на брифинги министерството обикновено осветява 10-те най-успели или търсени училища, които по правило са предимно софийски. А добри училища има и извън столицата и големите градове. Смятам, че българското средно образование се нуждае от публичност и сериозна рейтингова система, която чрез многообразие от критерии да оцени и представи добрите училища и да стимулира изоставащите да ги следват. Като човек работещ в ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“  вече 22 години използвам всяка възможност за да потърся мястото на нашето училище сред водещите в страната. Тази година постигнахме много високи резултати на зрелостните изпити, но за съжаление няма как да покажем високото класиране, тъй като все още не е обявена информация за резултатите по области и изпити. Затова реших да подготвя кратък анализ за позиционирането на гимназията на входа т.е. чрез интереса от и резултатите на кандидатстващите ученици. Къде стои ловешката езикова гимназия сред другите водещи училища по бал, с който се приемат учениците, кандидатстващи сред 7-ми клас? Това, което ще представя като информация е в известен смисъл условно и не може да покаже пълната картина, защото много от регионалните инспекторати не желаят да обявят публично тези балове. Официално достъпна е информацията за минималните балове в областите София-град, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Добрич, Шумен, Пазарджик, Благоевград, Велико Търново, Ловеч, Разград, Силистра. По-голяма част от неосветените области по традиция имат по-ниски балове за прием и не биха променили съществено подреждането. В своеобразното рейтингуване няма да представя областите София и Пловдив, които поради мащаба и развитието на градовете, разполагат с изключително качествен подбор и достигат непостижими за останалите области балове. В моето сравнително подреждане залагам на два показателя – най-нисък бал в най-добрата паралелка за областта и минималните балове на първо класиране. Като начало нека погледнем до какви най-ниски нива достигат водещите паралелки в отделните области

Минимален бал за най-добрата паралелка

Училище Най-нисък бал Училище Най-нисък бал
ПМГ Варна 35.0 ГПАЕ Бургас 31,5
„Ромен Ролан“ Стара Загора 33,0 ГПЧЕ Шумен 30,2
ПМГ Благоевград 32,7 ГЧЕ Ловеч 30,0
I АЕГ Варна 32,3 ЕГ Велико Търново 29,9
ГПЧЕ Варна 32,0 ЕГ Пазарджик 29,6
IV ЕГ Варна 32,0 ЕГ Силистра 28,7
НГ„Гьоте“ Бургас 32,0 СОУЕЕ Русе 28,8
ПМГ Шумен 32,7 ЕГ Добрич 28,1
ПМГ Русе 31,9 АГ Русе 27,0

Вижда се , че мястото на гимназията е веднага след най-големите и обезпечени  с  добър демографски потенциал области. Още по-изразително е подреждането според минималния бал на първо класиране

Училище Минимален бал Училище Минимален бал
ПМГ Варна 32,7 ГЧЕ Ловеч 28,1
НГ „Гьоте“ Бургас 32,7 ГРЕ Бургас 27,8
I АЕГ Варна 31,8 АГ Русе 27,0
ГПЕ Бургас 31,0 „Ромен Ролан“ Стара Загора 25,6
ГПЧЕ Варна 29,4 ЕГ Велико Търново 25,1
IV ЕГ Варна 29,1 ЕГ Пазарджик 24,9
ПМГ Русе 29,1 ЕГ Шумен 23,8
ЕГ Благоевград 29,0 ЕГ Силистра 23,7
ЕГ Добрич 28,1 ЕГ Разград 23,0

 

Очевидно минималните балове за прием на първо класиране в ГЧЕ  са сравнително високи, като се има предвид спецификата на годината, белязана от огромен брой двойки на външното оценяване след 7. клас. Ловешката гимназия се конкурира успешно с водещите училища в Русе и Добрич, отстъпва с 1-3 единици на тези във Варна и Бургас, но изпреварва с 3-5 единици най-желаните училища в Стара Загора, Велико Търново, Пазарджик, Шумен, Силистра, Разград. Ако разгледаме само водещите училища в Северна България ще видим, че нашата езикова гимназия застава веднага след варненските училища в равностойно съревнование с езиковата гимназия в Добрич и математическата в Русе. Както писах вече липсващите региони (Видин, Враца, Монтана, Плевен, Габрово) имат традиционно ниски балове и не биха променили картината. Тоест една моя стара теза, че Езиковата е едно от най-добрите училища между Дунав, Стара планина, Черно море и Тимок се потвърждава и отново. Радващо устойчива тенденция като се има предвид демографския упадък на региона и малките градчета, от които гимназията набира своите ученици.

 

About ivo rainov

teacher
Публикувано на образование. Запазване в отметки на връзката.