Един неуспешен опит за покушение срещу гражданските интереси


29261_651_367_1Преди седмица бе насрочено извънредно заседание на Общински съвет-Ловеч. Една от точките искаше да се пристъпи към разваляне на сключения наскоро временен договор за оператор на депото за твърди битови отпадъци с фирма „Еко“ ЕАД. Предложението беше подкрепено основно от съветниците от БСП, които представиха над 80% от всички подписи. В активността на сплотената група на местната опозиция няма изненада. Така постъпва политическа формация, когато загуби властта. И още нещо… Която до началото на април толерираше като оператор на депото дружество, сформирано със съгласието на бившия кмет. След изтичането на пет годишен договор новият градоначалник сключва споразумение с което възлага задълженията на оператор на общинската фирма „Еко“, но до провеждане на предстояща обществена поръчка. Неоспорим факт е, че договорът с общинската фирма е лимитиран във времето и запълва един управленски вакуум до избора на нов оператор. Сам по себе си този факт прави безсмислено решението за разваляне на договора, каквато, предполагам, е била и мотивацията на 18-те съветници, отказали да подкрепят дневния ред на заседанието. Представени бяха твърдения за нарушения на закона в процедурата по подписване на договора. Тъй като всяка от страните има своите аргументи, тук не бих се занимавал с тези твърдения, доколкото те са от правомощията и могат да бъдат отнесени към правораздавателните органи. Аз ще се спра само на няколко факта, с които са спестени пари и адекватно са защитени интересите на ловешките граждани.

1.Първо след влизането в правомощия на новия оператор преминалите през кантара на депото количества отпадъци странно намаляват. За първите 23 дни след поемането на депото от новия оператор са постъпили около 1100 тона отпадъци. Вече е ясно, че до края на месеца депонираните отпадъци трудно ще надвишат 1500 тона. За всеки от априлските месеци през периода 2012-2015 година според отчетите на бившия оператор са депонирани между 2000 и 2500 тона. Т.е. намалението само за първия месец ще бъде поне с ¼. Като се има предвид цената, по която се депонира по стария договор (19,40,  на общината, респективно нейните граждани ще бъдат спестени поне 11 500 лева.

  1. Новият оператор е представил по-евтина ценова оферта за депониране на тон за 18,10 лева. От разликата между новата и старата цена се получава допълнителна икономия от над 2000 лева. Само за месец са спестени около 14 000 лева. Всеки може да пресметне колко ще набъбне сумата за една година.
  2. Старият оператор се управлява от шестчленен съвет на директорите, за чието възнаграждаване са харчени около 4 000 лева всеки месец (47 000 за година). Сега депото се управлява само от един ръководител, а парите за заплащане на административното ръководство са съкратени значително.

4.Предишният оператор завършва договора си с персонал от 19 души. Сега фирма „Еко“ ЕАД работи на депото с два пъти по-малко заети. При това без да се наруши ритъма и качеството на работа. През миналата седмица бившият кмет Казанджиев настойчиво искаше калкулация на оферираната по-ниска цена за тон отпадък. Ами простите сметки показват, че само спестените пари от възнагражденията за членовете на борда са достатъчни за да покрият намалението от 1,30 в предложената цена. Икономиите от раздутия персонал са си чиста печалба за фирмата.

  1. До преди месец само четвърт от капитала на оператора на депото е бил общински. Затова 76% от печалбата и дивидентите са изтичали към частни софийски фирми или управляваната от приближения до бившия кмет инж. Николай Кълбов фирма „Спарки – Елтос“. Сега операторът е фирма 100% общинска собственост, а неин принципал е местния общински съвет.

Без съмнение след сключването на възлагателния договор между новия кмет и общинската фирма „Еко“ ЕАД интересите на гражданите са защитени значително по-добре. Фирмата вече спестява пари на ловешките граждани, а печалбата остава изцяло за общинската фирма. При тези обстоятелства инициативата на БСП за разваляне на договора прилича на истинско покушение срещу гражданските интереси. Отговорното поведение на преобладаващата част от общинските съветници не допусна подобна развръзка. Лошото е, че както отбелязах в началото договорът с фирма „Еко“ ЕАД е ограничен във времето, а до мен достигат информации, че настоящият оператор няма да може да се включи в обществената поръчка заради технически пречки записани в офертата. Така остава съмнението, че след постигната ефективност в полза на обществения интерес може да се завърнем към избор на оператор, който може да върне управлението на депото в старото русло на прахосническо поведение.

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Ловеч, Регионално развитие. Запазване в отметки на връзката.