Локомотив и два вагона съмнения


vlakche2207151На 3.09.2014 година се сключва договор между Община Ловеч, представлявана от Минчо Казанджиев и „Еврогеймз“ ДЗЗД, представлявана от Богдана Димитрова и „ЕТ-2002-Константин Димитров“, представлявана от Константин Димитров  за „Доставка на атракционен локомотив с два вагона“. Цената на, която се сключва сделката според договора е 299 777 лева без ДДС (359 732 с ДДС). Договорът е подписан на основание решение 104/18.08.2014, с което е избран изпълнител на  обществена поръчка „Доставка на атракционно влакче – локомотив с два вагона“. Обявление за обществената поръчка е изпратено на 27.06.2014. Обявлението е публично и може да бъде прочетено от всеки.

Половин година преди да бъде обявена обществената поръчка, на 3.12.2013 година, споменатият вече Константин Димитров чрез своята фирма „ЕТ-2002 -Константин Димитров“ сключва сделка с „Интерлийз ауто“ за покупка на автомобил марка „Great wall Hover“ с лизингова схема за 60 месеца и първоначална вноска от малко над 3000 лева и обща стойност от 14 418, 47 без ДДС (общо около 17 300 лева). На 29.01.2014 година „ЕТ-2002- Константин Димитров“ регистрира автомобила. В талона е записан като товарен автомобил с бял цвят. След това започва серия от технически корекции и подобрения. Например скоростта на автомобила е намалена на 25 км/ч, броят на местата от 1+4 е променен на само 1-но. Странно е, че тези параметриабсолютно точно съвпадат с изисканите в краткото описание на обществената поръчка за влакче, която както посочих е обявена чак през юни. Извършени са изменения в спирачната система и скоростната кутия, които пак поразително съвпадат с по-сетнешното описание на обществената поръчка. Простичко казано в техническите параметри на лизинговото автомобилче се нанасят промени, които всячески се стремят да удовлетворят изискванията на една все още не обявена поръчка. Автомобилът получава удостоверение за изменение на конструкцията на 9.06.2014. До обявяването на обществената поръчка остават още две седмици, но автомобилът вече е готов да задоволи техническите изисквания, които ще бъдат предявени в нея.

В обществената поръчка редом до локомотив ще бъдат записани и два вагона с по 24 седящи места. Такива , разбира се, ще бъдат доставени. Странно е обаче, че сред документите, с които пристигат има регистрационен талон от 17.05.2006-та година за два броя ремаркета от марката „Астра – 9“ с по 24 места.

След обявяването на резултатите от обществената поръчка и сключения договор с Община Ловеч  фирмата „ЕТ-2002-Константин Димитров“ на 15.09.2014 година подписва договор за окончателно прехвърляне на автомобила “Great Wall Hover“ като доплаща още 5000 лева. Ако добавим месечните лизингови вноски от януари до август излиза, че „ЕТ- 2002-Константин Димитров“ е придобил автомобила за около 10 000 лева. Е, същият този автомобил след направените корекция ще се превърне в локомотива от нашата композиция. Вагоните пък са онези споменати ремаркета с марка „Астра – 9“ от регистрацията през 2006-та година.

Като подредим фактите се натъкваме на твърде интересна картина:

1.Локомотивът от нашата атракционна композиция е ремонтиран и тунингован стар автомобил, купен за малко над 10 000 лева.

2.Вагоните също са стари, подвизавали се под марката „Астра-9“ още в средата на предходното десетилетие. Цената, за която са придобити не може да бъде открита сред предоставените документи.

3.Дори да бъдат калкулирани разходите за вложените части при осъществените технически промени и труда за асемблирането и подновяването на старата техника сметката за 359 732 лева не излиза с много.

4.Повече от подозрително е, че доставчикът закупува и ремонтира техника, пригодна да бъде влакче и съответстваща на всички технически изисквания много преди офертата на Община Ловеч да е получила публичност. Освен ако споменатия Константин Димитров не е имал информация за готвената оферта и предвидените параметри значително по-рано.

5.В договора между Община Ловеч и доставчикът е записан срок на гаранционно обслужване от 12 месеца, който логично прилича само на автомобил втора употреба. Нещо, което страните май знаят добре, когато парафират.

6.В член 12 ал. 3 от договора е записано, че възложителят е длъжен да извърши техническа проверка на оферираните параметри пред да получи доставката. Документално не е видно Община Ловеч да е извършила подобен преглед в качеството си на възложител.

7.Общината поръчва локомотив, но получава товарен автомобил според талона, придружаващ доставката. Точно този факт прави невъзможна и до днес регистрацията на т.н. влакче като пътно –транспортно средство, годно да се движи по улиците на Ловеч. Поради отказа на КАТ влакчето е регистрирано като пътно-превозно средство, нещо като тип каруца. Очеваден е фактът, че нашата община е била наясно с това обстоятелство, но не го е намерила за нередно и е приела доставката.

Прочитът на съпътстващата доставката документация остава толкова съмнения, че сигурно биха препълнили и двата вагона. Фактите изглеждат доста скандални и пораждат сериозни въпроси. Допускам, че техните отговори са добре известни на хората подписали договора с фирмата, спечелила поръчката. На най-важните позиции са подписите на Минчо Казанджиев, Пенка Николова, Димитър Димитров, Камелия Вълчанова.

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Ловеч, Uncategorized. Запазване в отметки на връзката.