Ще роди ли новата общинска структура видими резултати?


Lovech 3Нова структура на общинската администрация е предоставена на вниманието на общинския съвет. Всяка управа идва със своята визия за промяна в структурата. Винаги с желанието да я направи по-ефективна и по-грижовна към гражданите. След двадесет години управление в едни и същи „коловози“ промяната е повече от логична. Икономическият упадък, демографския срив, слабият креативен потенциал, намерил материализация в ненужни на общността или неподходящи за едно модерно развитие проекти, съмненията за корупционни практики, ниската събираемост на приходи и изтичането на общински средства са силни аргументи в подкрепа на една решителна промяна. Тя, разбира се, започва със структурата, която трябва да бъде реорганизирана така, че да се подобри оперативността, да се внесе динамика и да се отворят възможности за видими резултати и напредък с икономическа, социална и демографска измеримост.

Разбира се резултатите трябва да бъдат видими още в концепцията на новата структура. И те са такива. Предлага се реорганизиране на дирекции и отдели, нова субординация на част от звената, съкращаване на някои от щатните бройки в административния екип. Намерението за оптимизиране на бюрокрацията е похвално, макар че предстои тепърва да разберем дали действително се предлага намаляване на административните служители с около 16%. По-важно е, че колкото и да са видими към момента това са просто кутийки от схема със записани щатни бройки. Импулсите в една администрация, обаче, са дело на хората. Точно от тези, които ще ги запълнят и оживят ще зависи дали ще проработи по новому мрежата от кутийки, предложена за одобрение от местните съветници.

Надявам се няма съмнение, че хората поискаха промяна със своя вот от 1-ви ноември. Казаха ясно „баста“ на досегашната шуробаджанашка, партийно лоялна и сексуално-роднинска общинска управа. Заръчаха нов стил на управление, друга административна конструкция и различни действащи лица. С езика на алюзиите ще кажа, че хората очакват избраната власт да скове нова къща. Но дали нова къща се строи с прогнили дъски и ръждясали пирони? Далеч съм от мисълта, че всичкият материал е негоден, но една яка нова постройка няма как да мине без подмяна на онези дъски в, които ден след ден като в капан пропада крака на новата власт и онези пирони, които няма как да издържат новата конструкция, защото са се огъвали доста според мераците на бившите управници. Хеле пък пироните, които се очаква да носят конструкцията в най-важните сглобки.

Ако изляза от алюзиите и за да бъда разбран от хора, които не си падат по литературния изказ, ще кажа, че видимите резултати ще станат ясни, когато структурата бъде запълнена кадрово от новите управляващи. Аз лично нямам очаквания, че част от сегашния административен състав има качества да работи за нови и амбициозни цели. Многократно съм повтарял, че големият проблем на Ловеч не беше бившият кмет Казанджиев, а неговата администрация. Хората от тази администрация вършеха и покриваха далавери, харчеха европейските средства за ретроградни проекти, правеха гафове поради некомпетентност или немарливост, работеха за себе си и политическите си покровители, но не и за гражданите и благоденствието на града. Ако не е било така нямаше за двадесет години Ловеч да достигне икономическо, демографско и социално дъно. От началото на този мандат отправих десетина питания към администрацията в качеството си на общински съветник. Само в един-два случая ми беше отговорено в срок, а в най-нахалния случай отговорът дойде на 38-я ден (при законов срок от 7 дни). В редица от отговорите информацията бе непълна или подготвена некомпетентно. Не е моя работа да преценявам подготвеността на административните служители. Но като съветник и човек, гласувал за промяна имам семпли, но твърди искания. В новата структура няма място за хора, над които е падала сянка на съмнение за корупция, на служители, донесли с действия или бездействия загуби за общината, на чиновници, накърнили гражданския интерес. Няма място за администратори, назначени само защото са лоялни партийни другари, нито за чаршафните приятелки. Няма място за шурета и баджанета. Нов стил на управление са прави с нови хора – почтени, работливи, креативни, които не се страхуват да предлагат идеи и имат глад да ги реализират. Тежко, когато административни войници получат жезъла на командири.

Сигурен съм, че някой ще ме укори, че на този етап става дума просто за структура. Не съм забравил, но и най-красиво нарисуваната мрежа от кутийки не струва, ако бъде напълнена с плесен вместо със свежест, с обиграни администратори вместо с кадърни служители. Затова какъвто и да бъде моя глас за тази структура, ще бъде на кредит. Защото аз подобно на хиляди граждани чакам видими резултати. А те най-ясно се виждат в състава, на който ще бъде вменено да извърши промяна.

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Ловеч, Регионално развитие, Uncategorized. Запазване в отметки на връзката.