Демографската катастрофа в Ловеч : Избягалите са повече от починалите!


lov_center_3Тъжно е да откриеш, че в твоята община бягат повече хора, отколкото умират. Като от бедствие. От години се ровя в статистическите данни за Ловешка община и всеки следващ анализ се ужасявам все повече и повече. Публикувам тези данни не за да плаша, а за да поискам виновните да се засрамят в претенциите си. Ловешка община никога не е била подлагана на по-голямо демографско унищожение, отколкото през последните 12-15 години. Не вменявам вина, тя е въпрос на лична чуствителност. Когато някой чувства поне частица съжаление за грешките си,  прави крачка назад. Ако дебелоочието му пречи да вижда вредата от разрушителното си присъствие, се налага да чуе присъдата на гражданите.

И така в предната статия анализирах намаляването на броя на населението в Ловеч през последните дванадесет години. Аргументирах тезата, че нашият град е най-зловещо топящия се областен център. Днес ще хвърля поглед върху фактите, сочещи емиграцията като много силният агент за намаляване на населението. Отново ползвам публичните данни от официалния сайт на Националния статистически институт. Всеки, който изпитва съмнение към моя анализ е свободен да свали информацията и да заложи необходимите формули. В предната статия предоставих данни само за град Ловеч. Днешният текст съдържа статистика  за Ловешка община. Всички сравнения са с данни за общините на съответните областни центрове и градове. Отново ще се фокусирам върху сравнението с областни центрове, които са съпостави по мащаб и демографски процеси с нашата община. Не включвам в изследването най-големите областни центрове, защото техните демографски данни са несравнимо по-добри.

За периода на последните три управленски мандата (2002 – 2014 година) населението на община Ловеч е намаляло с 13 487 души, което представлява 22.4%. Само една община на областен център има по-голямо намаление за този период – Видин с 29.8%. За всички останали общини, включени в анализа намалението е между 3 и 15%

Намаление на населението за избрани общини през периода 2002-2014 година

Untitled-1

Статистиката е повече от лоша, а аргументът,  че навсякъде текат по-добни процеси е неуместен най-малкото заради голямата разлика в процентното намаление на населението. На всеки, който е слушал поне малко в часовете по география е ясно, че намалението се дължи на две компоненти – естествен и механичен прираст. На раждаемостта и смъртността ще посветя отделна статия. В тази искам да хвърля повече светлина върху съотношението между изселените и заселените в рамките на общините. Добре известно е, че съотношението между тях формира механичния прираст на населението. Логично механичният прираст е с отрицателен знак в почти всички анализирани общини. В следващата таблица предоставям данни за общия механичен прираст за периода 2002-2014 година

wpid-untitled1.jpgБез да подценяват интелигентността на читателя искам да уточня, че горните числа показват с колко души е намаляло населението на съответната община само поради по-големия брой изселени в сравнение със заселените. Вижда се, че само две общини – Видин и Враца имат по-голям брой намаление на жители от механичен прираст. Нека припомня, обаче, че двете общини са доста по-големи като численост в сравнение с нашата (62265 през 2002 и 46761 през 2014) – Видин (80701 и 53309) и Враца (89620 и 69100).  Очевидно е, че Ловешка община е една от най-интензивно напусканите от големите областни единици. Ясно е, че това се отразява пагубно на общия брой на населението. Разбира се механичният прираст е съотношение между заселени и изселени, но компонентата на напусналите е много по-показателна, защото това са хора очевидно неудовлетворени от равнището на живот и перспективите в дадената община. Естествено не пропускам факта, че хората слючват брак и се налага да последват половинките си на друго място, но не мисля, че те доминират в общия брой на изселниците. Реших да направя статистическ сравнение за Ловешка община между броя на починалите и броя на изселените през периода 22002-2014 година. Данните са шокиращи!

wpid-untitled-2.jpg.jpeg

От диаграмата е видно, че с изключение на две години през целия период броят на изселените превишава чуствително този на починалите. За целия период починалите са 11 970, а изселените от общината 15 096. Числото на напусналите се равнява на ¼ от броя на населението в началото на периода! Нямаме достатъчно детайлна информация за да видим статистиката в дълбочина, но е ясно, че това масово иззелеане  има силни вторични ефекти – драстично намаляване на раждаемостта, застаряване на населението и натоварване на социалните ангажименти на общината към тези възрастни хора.

Фактите са плашещи и всеки здравомислещ човек трябва да си дава сметка за следните изводи:

Причините за намаляването на населението са изключително от икономически и социален характер. Средно по хиляда души напускат общината всяка година. Очевидно в търсене на по-добър стандарт и социална реализация.

Ловешка община е сред трите областни центъра с най-тежки данни  от механичното намеление на населението.

Хората, които се заселват в Ловешка община са два пъти по-малко от тези, които я напускат.

Големият брой на изселници влошава възрастовия състав и ще има непоправими последствия върху раждаемостти и естествения прираст през следващите години

В началото написах, че фактите не се нуждаят от специален коментар. Нужно е да бъдат осмислени от всички нас, които определяме посоката на развитие на града и общината и делегираме правото да управляват от наше име. Надявам се виновните за демографската трагедия през последните дванадесет години  също да прочетат материала и поне да се засрамят. А ако случайно се почустват виновни нека имат доблестта да си отидат сами, преди да сме ги изгонили.

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Ловеч. Запазване в отметки на връзката.