Деветашката пещера като общинска черна каса


e4139b2bf40Щом се появи възможност за сваляне на пари, очите на ловешките управници стават като понички – големи и мазни. Онзи ден откриха старата турска баня, днешният музей на водата и тутакси запредлагаха нови туристически такси, които Общински съвет да ободобри като изменение на Наредбата за местните такси и цени на услуги. Не коментирам, нито размера, нито заложените преференции. Имам забележки и предложения, които ще внеса на заседанието на съвета. Намигам за маниера да се фокусираме върху събирането на приходи вместо върху популяризирането и развитието на атракциите. Пожелавам банята да бъка от туристи, които щедро да заплащат всички новопредложени услуги.

Ще разкажа отново за една друга туристическа атракция, за която точихме лиги с години преди държавата великодушно да ни я предостави за стопанисване и управление. Става дума за Деветашката пещера. Спомням си, че още не бяхме получили държавния подарък, когато вече разписвахме такси за посещение, фотозаснемане, видеоклипове, концерти и т.н. После даже кметът предложи, а сервилните му съветници одобриха увеличение на входната такса. Днес всеки мераклия плаща 3 лева за посещение. Наскоро писах за моя визита, при която останах неприятно изненадан от малкото подобрения, направени за пещерата. Тогава обещах да поискам от кмета справка, за получените средства, след въвеждането на входна такса и размера на общинските инвистиции в природния феномен.Градоначалникът ми отговори надлежно и в срок, с текст, който буквално смути душата ми. В писмото официално подписано от господин Казанджиев и заверено с печата на Ловешка община се посочва, че за 2013-та година приходите възлизат на  48 950,83 лева, а за 2014-та година 67 213,99. Пунктуален до последната стотинка! Да, ама тези числа се разминават драстично със записаното в отчетите на СКОРС, също подписани и официално внесени в Общински съвет от кмета. Там за 2013-та година е записана сумата 58 741 лв., за 2014-та 77 776 лв. В единият случай разликата е 9 791 лв, в другия – 10 562. Общо несъответствието е 20 253 лв.  Ако си поиграя с проценти ще се окаже, че става дума за едни 15% несъответствие в приход, придобит от ползване на предоставена на общината собственост! Тъй като е повече от смутително ще помола кметът да отговори, кога лъже – при отчета на СКОРС или в отговора до мене. Защото няма как и двата отчета да са верни!  В който и от давата документа истината да е изкривена,  става дума за умищлено подвеждане на съветници, което е недопустимо според ЗМСМА и наказуемо според други закони. Теоретично кметът също може да е сред подведените, например да е заблуден от некадърна администрация или недобросъвестни финансисти. Но за грешките на подчинените си отговаря пак скметът – с подписа и името си, когато ги е назначавал.

Притесненията ми, обаче, не спират дотук. В отговор на втория ми въпрос, колко от събраните приходи са вложени в пещерата, получавам детинско обяснение. „И през двете години са извършвани дейности, свързани с почистване на пещерата от служители на общинска администрация. Поставени са две химически тоалетни и осигурена охрана“. Всичко това за 115 или 135 хиляди лева (в зависимост от това, кога кметът е казал истината). И за децата е ясно, че тези дейности не харчат и една десета от събраното. Къде тогава отиват парите, щом не се връщат в пещерата, а не се влагат  и за туризъм? Тепърва ще питам и установявам. След този отговорна  кметът, обаче, е ясно, че Деветашката пешера е нещо като черна каса. От нея текат пари, които не се отчитат адекватно, не се харчат за обекта и изтичат в неизвестна посока. А тя може да бъде навсякъде, дори към партийни каси и лични джобове. Примерно…

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Ловеч, Регионално развитие. Запазване в отметки на връзката.