Матурите затвърждават лидерската роля на ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ в езиковото обучение в България


egСлед известно прекъсване министерството на образованието поднови практиката да предоставя пълното класиране на средните училища според проведените матури. Макар и с определена  условност класацията дава представа за рейтинга на училищата, качеството на обучението и ориентация за родителите преди поредната кандидат-гимназистка  кампания. Убедено считам, че в класацията трябва да сравняваме съизмерими величини. Езиковите гимназии трябва да се срявняват в успеваемостта по езици, природо-математическите в природните дисциплини и математика. Затова в долния анализ ще представя мястото на ловешката езикова гимназия в националните матури по езици. Те представляват около 86% от положените зрелостни изпити и дават висока представителност на резултатите.  Няма да си позволя спекулации с 6-тото място в България по биология (6 зрелостни изпита) и 24-то по математика (от 11 зрелостни изпита), защото са постигнати от прекалено малък брой ученици.

В класациите, които ще представя изхождам от две презумции. Първо ловешката езикова гимназия е общинско училище и следователно не бива да бъде съпоставяна с частни училища, които са ограничено достъпни  за огромна част от българските деца. Затова не включвам в подреждането частни училища. Второ. Не бива да бъдат съпоставяни резултати постигнати от десетки ученици с такива, дадени от само няколко зрелостника. Именно за да има обективност игнорирах средните резултати, постигнати в училища с по-малко от десет зрелостници.

Най-представителна е класацията с резултатите по български език и литература, дащото този изпит е задължителен за всички. Спазвайки горните критерии ранжирането на постиженията отрежда 27-мо място за ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“, която разделя почти еднакъв резултат с още 5-6 български училища. Класирането е много добро, но нека да задълбаем в детайлите. Тринадесет от училищата са столични, а още 8 са позиционирани във Варна, Пловдив, Бургас, Русе и Стара Загора, . Всички те правят подбор от значително по-голям демографски потенциал. Не игнорирам присъствието на две училища от Велинград и Козлодуй  в топ класацията, но допускам обяснение в изнесените днес от министър Танев „изненадващи“ разклития за организацията на матурите. Излиза, че ловешката езикова гимназия мери ръст с водещите училища от най-големите градове в компанията на езиковата гимназия в Кърджали и математическата от Ямбол. Ако погледнем разпределението чисто регионално,  няма как да не изпитаме задоволство от факта, че нашата езикова едно от четирите най-добре представили се училища в Северна България, но между дунавския и черноморския бряг е единственото на  топ равнище!

Класиране на училищата според резултатите от матурата по български език и литература

Област Насел.място Име на училището Брой Резултат
1 София-град София 91.НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ,,Професор Константин Гълъбов“ 203 5.720
2 София-град София АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ 101 5.720
3 София-град София 164. гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ 142 5.684
5 София-град София 73.СОУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ 142 5.611
6 Пловдив Пловдив Езикова гимназия „Пловдив“ 281 5.585
7 София-град София Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия 50 5.558
8 Варна Варна Първа езикова гимназия 236 5.512
9 София-град София Първа английска езикова гимназия 214 5.481
10 София-град София 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ 200 5.477
11 София-град София Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ 96 5.473
12 Пазарджик Велинград Средно общообразователно училище „Васил Левски“ 49 5.464
13 София-град София Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ 171 5.383
14 София-град София 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт „Иван Вазов“ 150 5.369
15 Русе Русе Английска гимназия “ Гео Милев „ 95 5.361
16 Бургас Бургас Природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ 151 5.357
17 Пловдив Пловдив Национална търговска гимназия 182 5.354
18 Враца Козлодуй Средно общообразователно училище „Св. св. Кирил и Методий“ 55 5.321
19 София-град София НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ 161 5.320
20 Варна Варна Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ 190 5.308
21 София-град София 35 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“ 125 5.302
22 Варна Варна ІV Езикова гимназия „Фредерик Жолио – Кюри“ 202 5.301
23 Кърджали Кърджали Гимназия с преподаване на чужди езици „Христо Ботев“ 172 5.298
24 Стара Загора Стара Загора Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ 230 5.294
25 Пловдив Пловдив Езикова гимназия „Иван Вазов“ 234 5.291
26 Ямбол Ямбол Математическа гимназия „Атанас Радев“ 102 5.290
27 Ловеч Ловеч Гимназия за чужди езици „Екзарх Йосиф I“ 177 5.288
38 София-град София Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ 186 5.288
39 Русе Русе Математическа гимназия „Баба Тонка“ 133 5.282
30 Бургас Бургас Гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев“ 157 5.270
31 София-град София 133 Средно общообразователно училище „А. С. Пушкин” 102 5.262
32 Бургас Бургас Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте“ 157 5.260

Ловешката езикова гимназия има стари и здрави традиции в изучаването на немски език. Фактът личи и от резултатите от проведената матура. На този изпит са се явили ученици от 95 училища, но едва в 25 от тях броят на зрелостниците надвишава 10 души.  В класация на училищата, в които поне 10 зрелостника са се явили на матура по немски език нашата гимназия заема 15-та позиция. Трябва да се има предвид, че само четири училища са с по-голям брой явили се зрелостници на този изпит. На пръв поглед в северната част на страната ловешката гимназия се конкурира с езикови училища от Варна, Шумен, Добрич, Плевен, Монтана, Правец, но средните резултатите на почти всички от тях са получени от усредняване на 2 до 5 пъти по-малък брой зрелостни изпити по немски език.

Класиране на училищата според резултатите от матурата по немски език

Насел.място Име на училището Вид Брой Резултат
         
1 София 91.НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ,,Професор Константин Гълъбов“ Общинско 127 5.708
2 Сливен Гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“ Общинско 10 5.702
3 Варна Първа езикова гимназия Общинско 61 5.676
4 Стара Загора Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ Общинско 53 5.612
5 Монтана Гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ Общинско 17 5.611
6 Пловдив Езикова гимназия „Пловдив“ Общинско 50 5.503
7 Правец Гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“ Общинско 10 5.479
8 Варна Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ Общинско 28 5.476
9 Шумен Гимназия с преподаване на чужди езици „Никола Йонков Вапцаров“ Общинско 18 5.469
10 Добрич Езикова гимназия „Гео Милев“ Общинско 37 5.463
11 Плевен Гимназия с преподаване на чужди езици Общинско 12 5.426
12 София 73.СОУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ Общинско 82 5.406
13 Бургас Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте“ Общинско 108 5.369
14 Ловеч Гимназия за чужди езици „Екзарх Йосиф I“ Общинско 53 5.327

Още по-удовлетворително изглежда класирането на училищата от матурата по френски език. На тази матура са се явили ученици в общо 46 училища в България. В много от тях изпитът е полаган от 1-2 до 6-7 зрелостники.  Едва в 16 училища изпита е положен от повече от 10 ученици. Използвайки именно този критерий,  с поне 10 изпитни работи,  се получава класация , в която ловешката езикова гимназия заема четвърта позиция. Разбира се не пропускам фактът, че в Ловеч фрески език са положили само 18 ученици, но това е около 75% от всички, завършили единствената в областта профилирана паралелка с френски език.  Две големи езикови училища (френските гимназии във Варна и Пловдив) остават по-назад в класацията, но формират среден резултата от почти три пъти повече зрелостни работи.

Класиране на училищата според матурата по френски език

Област Насел.място Име на училището Вид Брой Резултат
1 Велико Търново Велико Търново Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ Общинско 12 5.558
2 София-град София 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ Общинско 134 5.406
3 Варна Варна Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ Общинско 16 5.183
4 Ловеч Ловеч Гимназия за чужди езици „Екзарх Йосиф I“ Общинско 18 5.178
5 Варна Варна ІV Езикова гимназия „Фредерик Жолио – Кюри“ Общинско 50 5.171
6 София-град София 133 Средно общообразователно училище „А. С. Пушкин” Общинско 16 5.148
7 Пловдив Пловдив Езикова гимназия „Иван Вазов“ Общинско 23 5.121
8 Варна Варна ІV Езикова гимназия „Фредерик Жолио – Кюри“ Общинско 50 5.171
13 Пловдив Пловдив Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент – Екзюпери“ Общинско 51 4.934
16 тара Загора Стара Загора Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ Общинско 29 4.826

Класирането от матурата по английски език изглежда по-неблагоприятно. Но това е само на пръв поглед. В 693 училища зрелостници са избрали тази матура за втори изпит. В повече от 300 от тях на изпита са се явили над 10 зрелостника. Ловешката гимназия заема 56-та позиция в класирането на тези училища.  Само в 17 училища броят на явилите се зрелостници е по-голям от ловешката гимназия. В 31 училища броят на явилите се на изпита е до около 50, което несъмнено означава, че са зрелостници с първи профил „английски език“. Акценитирам на този факт, защото в ловешката езикова гимназия  43 от 83 зрелостници са с първи профил „английски език“. Ако усредним само постигнатия от тях резултат ще получим забележителен успех – отличен  5.58. Резултат, който би изстрелял гимназията сред първите 12-13 училища. За да не правят безсмислени интерпретации ще посоча още няколко факта. Първите 25 резултата от матурата по английски език в ловешката езикова гимназия са над 5.80. Първите 32 са над 5,70, а първите 42 са над 5,60. С отличен резултат (над 5,50) са оценени  53 работи. Всеки може да сравни тези данни с усреднените резултати по-долу. Видно е, че Езиковата превъзхода в резултата по английски език всяко училища явило се с до 50-60 ученика на матурата по-английски език. За северната част на страната почти няма конкуренти. Факт е, обаче, че резултатите от тази матура показват високи постижения  за езикови и математически гимназии от Варна, Русе, Добрич, Габрово, Велико Търново, Плевен, Търговище, Силистра, Шумен, Разград, Монтана, както и на средни училища от по-малки градове като Троян и Свищов.

Класиране на училищата според резултатите от матурата по английски език

Насел.място Име на училището Вид Брой Резултат
1 Свищов Средно общообразователно училище „Николай Катранов“ Общинско 13 5.784
2 Пловдив Езикова гимназия „Иван Вазов“ Общинско 48 5.763
3 Троян Средно общообразователно училище „Васил Левски“ Общинско 29 5.747
4 Пловдив Езикова гимназия „Пловдив“ Общинско 193 5.742
5 София Първа английска езикова гимназия Общинско 168 5.709
6 Русе Математическа гимназия „Баба Тонка“ Общинско 50 5.660
7 Варна Първа езикова гимназия Общинско 145 5.658
8 Стара Загора Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ Общинско 122 5.640
9 София 91.НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ,,Професор Константин Гълъбов“ Общинско 31 5.612
10 Велико Търново Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ Общинско 64 5.598
11 Русе Английска гимназия “ Гео Милев „ Общинско 79 5.598
12 Добрич Езикова гимназия „Гео Милев“ Общинско 82 5.562
13 Велинград Средно общообразователно училище „Св. св. Кирил и Методий“ Общинско 27 5.555
14 Бургас Природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ Общинско 25 5.550
15 Стара Загора Природоматематическа гимназия „Гео Милев“ Общинско 38 5.544
16 Търговище Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици „Митрополит Андрей“ Общинско 23 5.543
17 Плевен Математическа гимназия „Гео Милев“ Общинско 37 5.540
18 Хасково Гимназия с преподаване на чужди езици „Проф. д-р Асен Златаров“ Общинско 91 5.537
19 Габрово НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ Държавно 60 5.535
20 София Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ Общинско 10 5.522
21 София 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ Общинско 40 5.518
22 София Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ Общинско 144 5.506
23 Пазарджик ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „БЕРТОЛТ БРЕХТ“ Общинско 102 5.502
24 Кърджали Гимназия с преподаване на чужди езици „Христо Ботев“ Общинско 40 5.496
25 Бургас Гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев“ Общинско 141 5.494
26 Варна Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ Общинско 32 5.468
27 Бургас Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте“ Общинско 28 5.460
28 Велинград Средно общообразователно училище „Васил Левски“ Общинско 34 5.457
29 Самоков Профилирана гимназия „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ“ Общинско 34 5.413
30 Благоевград Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски“ Общинско 10 5.402
31 Мадан Средно общообразователно училище „Отец Паисий“ Общинско 13 5.394
32 Ямбол Математическа гимназия „Атанас Радев“ Общинско 33 5.394
33 Казанлък Природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“ Общинско 36 5.393
34 Благоевград Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ Общинско 80 5.391
35 Сандански Гимназия „Яне Сандански“ Общинско 26 5.391
36 Плевен Гимназия с преподаване на чужди езици Общинско 71 5.386
37 Силистра Езикова гимназия „Пейо Яворов“ Общинско 33 5.378
38 Варна Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ Общинско 108 5.358
39 Шумен Природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ Общинско 41 5.350
40 Разград Гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“ Общинско 73 5.345
41 Велико Търново Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ Общинско 41 5.333
42 Козлодуй Средно общообразователно училище „Св. св. Кирил и Методий“ Общинско 22 5.333
43 Пирдоп Средно общообразователно училище „Саво Ценов Савов“ Общинско 10 5.325
44 София 32. СОУ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Общинско 87 5.322
45 Варна ІV Езикова гимназия „Фредерик Жолио – Кюри“ Общинско 78 5.319
46 Кюстендил Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ Общинско 20 5.317
47 София Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ Държавно 22 5.317
48 Казанлък Средно общообразователно училище „Екзарх Антим І „ Общинско 26 5.312
49 Разлог Средно общообразователно училище „Братя Петър и Иван Каназиреви“ Общинско 42 5.310
50 София 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт „Иван Вазов“ Общинско 99 5.309
51 Несебър Средно общообразователно училище „Любен Каравелов“ Общинско 14 5.293
52 Смолян Гимназия с преподаване на чужди езици „Иван Вазов“ Общинско 38 5.289
53 Сливен Гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“ Общинско 89 5.288
54 Монтана Гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ Общинско 55 5.266
55 Пловдив Образцова математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ Общинско 90 5.265
56 Ловеч Гимназия за чужди езици „Екзарх Йосиф I“ Общинско 83 5.260

Обобщените резултати от матурите по български, немски, френски и английски език недвусмислено показват водещата роля на ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ в северната половина на страната и мястото сред най-добрите  профилирани гимназии в България. Защото не са много училищата, които могат да се похвалят със среден успех около 5,30 постигнат от 177 зрелостника и 354 зрелостни изпита.

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Езиковата. Запазване в отметки на връзката.