Недоглеждане краде точки на матурите


image

През последните дни широко се коментират  отминалите държавни зрелостни изпити. Станаха печално известни факти за изтичане на информация и продадени копия отговори. Днес в моя клас коментираха отвращението си от начина на провеждане на матурата и разказваха случаи с техни познати, получили със смс решения на задачите. В мрежата прочетох поредната статия за спадащото ниво на заданието и смешната скалата за тяхното оценяване. Аз ще преместя леко ракурса и ще се опитам да заостря вниманието върху още един, според мен подценяван недъг на матурата. Концентрирам се върху изпита по география, който смятам,  че мога да оценя по достойнство. Нивото на заданието не е високо, но все пак изисква определено ниво на функционална грамотност,тъй като част от задачите изискват четене на графични материали и аналитично мислене. Пак се натъквам на старата слабост въпросите да не са съобразени с текстовете във всички одобрени учебници. Сверих зададените въпроси  с пет учебника за 9-ти клас-на издадетелствата „Иван Богоров“,  „Булвест“, „Анубис“, „Сиела“ и „Просвета“. За въпроси3,4,5,6,7,8,9 в различните учебници могат да бъдат намерени объркващи или частични отговори. В много случаи тази информация е поместена в приложения, таблици или графики. Например терминът приватизация е посочен във всеки от учебниците , но в речника. Типовете възпроизводство на населението не са обяснени еднакво, а в един от учебниците дори се въвеждат грешните традиционен и съвременен тип. Оказва се, че че учебникът на „Богоров“ гарантира отговорите на 9 от 14 въпроса за 9-ти клас или 66%. Помагалата на“Анубис“ и „Сиела“ дават 10 верни отговора или 71%. Най-добрите резултати са за учебниците на „Булвест“ с 13  отговора (93%) и „Просвета“ 12 или 86%.
За 10-ти клас прегледах също 5 учебника – четирите са същите,  единствено вместо „Сиела“ разполагам с изданието на „Педагог“. Тук ситуацията не е много различна. В Учебниците на „Анубис“ и „Богоров“ осигуряват 17 верни отговора от 22 въпроса или 77%. При „Педагог“ и „Просвета“ записаните в текстовете верни отговори са 18, което представлява 84%. Отново най-добре изглежда информацията на „Булвест“  с 20 отговора или 91%.
Обичайна практика е да се учи по учебника на едно също издателство в 9-ти и 10-ти клас. Излиза, че избралите учебниците на „Булвест“ могат да бъдат спокойни, защото биха имали проблеми само с три от въпросите. При „Просвета“ възможната загуба на точки от липсваща информация е за 6 въпроса.  Най-проблеми изглеждат нещата с учебниците на „Анубис“ и „Богоров“, където няма отговори на 9 от въпросите. Не е много като се има предвид, че общият сбор на точките е 100. Да, но но в 41-ва задача, която носи 30 точки също откривам несъответствия между учебниците, особено по отношение класификацията на селищата. Това е предпоставка зрелостниците да загубят известен брой точки,
не защото не знаят, а защото тази информация липсва в техните учебници. Излиза, че че дори най-прилежните биха загубили 25-30 стотни от оценката по вина на съставителите на учебници и недоглеждането от съставителите на изпитите материали. Очевидно е, че трябва да се поработи и заданието да бъде прецизирано така, че да гарантира знания. независимо от учебника. От друга страна министерството трябва да бъде по-бдително, когато одобрява учебниците за да не се допускат такива фактологични различия, които да заплашват резултатите на зрелостниците.

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Uncategorized. Запазване в отметки на връзката.