Я, колко било лесно да станеш експерт по образованието!


lov_centerВинаги съм си мислел, че за експерти подбират „тежки“ от рутина, знания и умения педагози. В края на краищата експертът е институция – задава посоката, помага настойнически, „открехва“ за иновации, завръща ни в пътя, когато загубим стандарта. Простичко казано експертът е специалист, който внушава заслужено доверие. На една такава експертна персона и приличат сериозна атестация и дебели референции. Да, ама не така мислят тези, които са писали и интерпретират правилата. Случайно научих, че има обявени позиции за експерти в моя регонален инспекторат. От любопитство отворих обявата за старши експерт „гражданско образование“  и останах ококорен. Обявлението е подписано от проф. Танев, настоящ министър на образованието и поставя  повече от ниска летва.

В рубриката „минимални и специфични изисквания“ е предвидено кандидатът да е бакалавър и да има поне една година професионален опит по някой от тематично включените в гражданско образование предмети. Честно казано само експерт може да станеш с едва една година професионален опит. За да вземеш най-ниската пета квалификационна степен ти искат поне четири години, а за да стъпиш на първото стъпало на кариерното развитие, старши учител, са нужни цели 10 години! За да се качиш на още по-високото стъпало, главен учител,  са нужни още няколко години, висока професионална квалификация и една чанта с публикации, грамоти и награди. При това „главен“ бакалавър няма, там си само магистър. За топ нивото, методик, трябва да си сръчен като многоръкия Шива и ерудиран почти колкото цяла научна школа. То затова и не е въведено още. Абе, викам си сигурно този експерт не е натоварен с толкова важни функции, щом не се иска да е изчел хиляди страници със своите ученици, преди да се почувства достоен да се яви в подножието на тази позиция.Затова отварям Правилника за устройство и дейност на регионалните инспекторати. В чл. 11, който регламентира инспектирането и организационно-методическата дейност чета, че експертите участват в координиране и инспектиране приложението на държавните образователни изисквания, инспектирането на цялостната организация на образователния процес, координиране провеждането на държавните зрелостни изпити, съдействат за квалификацията на учители, осигуряват методически дейността на учителите, планира и подпомага обучението на учителите и кариерното им развитие, обобщава потребностите от квалификация на образователните кадри. В друг член е упоменато участието на експертите в тематични и цялостни проверки в училищата. Честно казано сериозни ангажименти за крехък едногодишен опит. Ама нейсе, щом е решил този, дето е писал правилата за експерт да е е достатъчно да си се поразкършил из училище поне  8-9 учебни месеца. Друга тема е какво му е експертното на този, който още не е станал учител.

Може и да няма опит, ама трябва да знае език. Така е записано в обявлението. Е,  на какво ниво не е посочено, което означава, че всеки документ би свършил работа, независимо къде е издаден. Поздразбрах, че туй изискване е сложено, защото в нашата област има училища с езиково преподаване на предметите от гражданско образование. Та експертът трябвало да е в час, когато отиде на проверка. Аплодисменти за прозорливостта, само че те езиците на преподаване много, а той експертът едва ли ще бъде полиглот. Спомням сина  какъв натиск бяхме подложени преподаващите предмети на език, докато покрием езикова компетенция поне на ниво В 2. Та си мисля, че подобно ниво би приличало и на експерта. А като липсват такива уточнения веднага започват догатки, дали пък изискванията не са формовани за определена персона.

Като  допълнителна квалификация, носеща предимство,  са записани умения за работа с MS Office. Естествено не пише кой пакет. Неволно се сещам как преди 7-8 години повечето учители минаха през едно обучение конфекция, което не свърши много обучителна работа, но успешно усвои пари и по списък раздаде сертификати. Та сега учителството е масово снабдено с такива, няма значение, че офис пакетът тогава беше 2003, а сега навлиза 2013. Сещам се и друго, някой от най-можещите тогава отказа да се включат в обучението, струваше им се безсмислено губене на време. Хак да им е тази надменност, сега не могат да се цанят за експерти!

До преди няколко дни си мислех, че експертните длъжности в РИО не са лъжица за всяка уста. Сега разбирам, че било фасулска работа, стига да си видял що е туй училище и да си снабден с един- два сертификата. Разбира се не съм забравил, че има конкурс с тест и интервю. Ама това не променя усещането ми, че първата летва е срамно ниска.

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на образование. Запазване в отметки на връзката.