Лечението на ловешките деца потъна в популизъм и партийна целесъобразност


obs1212111Да правиш политика с децата е гадна проява. Най-гадната. Още повече, когато се водиш и моментна изгода или злостна емоция. В началото на годината директорът на ловешката болница алармира за нуждата от спешен ремонт на детското отделение. Иска от държавата сума от 81 217 лева за извършване на ремонта. Областният управител съдейства и парите са предоставени от министерството на финансите. В хода на ремонта възниква авария с паровата инсталация и електрозахранването, за които са пренасочени част от парите. В крайна сметка не достигат средства за ремонт на едно от помещенията – занималнята за по-големите деца. Ясно е, че ремонтът не е може да бъде извършен в пълния обем , защото са нужни допълнителни средства. Тъй като става дума за болница на територията на нашия град, в която дялово участие има нашата община и се лекуват нашите деца, логичната помощ може да дойде от общинския бюджет.

През лятото групата съветници от БСП обявява заседанието свикано по искане на ГЕРБ по печалния инцидент с ягуара Алонсо за ненужно и обявява, че даравя полагаемите възнаграждения за ремонта на детското отделение.  Хубав жест независимо, че злите езици веднага го свързват с предстоящите избори. Събраната сума, в която се включва и кметът Казанджиев се оказва също недостатъчна за да запълни финансовата дупка и да позволи пълноценно и в предвидения мащаб реновиране на детското отделение.

Проблемът изглежда на път да бъде разрешен няколко дни преди октомврийското заседание на общинския съвет. Господин Данчо Заверджиевнася предложение за отпускане на 40 000 лева за довършване на ремонтните дейности. Предложението получава подкрепа в комисии на общински съвет. Изненадващо,  при обсъждане дневния ред на заседанието,  госпожа Валя Янкова (председател на групата съветници от БСП) предлага точката, под която е записано предложението, да отпадне от дневния ред, защото не е искано съгласие на основния акционер – държавата. Предложението за отпадане е подкрепено от почти цялата група на БСП, ДПС, господин Пенко Пенков и господин Николай  Недялков, които поне за протокола представляват ОДС. Така пропада възможността общината да отпусне средства, с които да бъдат осигурени адекватни условия за лечение на децата и пълноценния им престой в болницата.

Развръзката е изумителна по-няколко причини. Трудно може да бъде обяснено поведението на съветници, които даряват няколко хиляди собствени средства, очевидно недостатъчни за решаване на  проблема, но отказват да гласуват допълнителна сума, която да покрие всички финансови проблеми по ремонта. Странно е, че същите съветници имат коренно различно поведение в идентични ситуации в рамките на едно и също заседание. Защото на октомврийското заседание са одобрени 250 000 лева като помощ за ВиК при ремонта на канализационната мрежа в квартал „Червен бряг“. Парите са предоставени, въпреки че и там няма писменото становище на големия акционер – държавата. Неприятното е, че на същото заседание с лекота и безкритичност съветниците от кметското мнозинство (БСП, ДПС, ОДС) одобряват суми равни или по-големи от предложената от Данчо Заверджиев за дейности далеч по-маловажни и със съмнителен ефект. Например с актуализацията на бюджета са гласувани 45 хиляди лева за озеленяване и есенно зацветяване, 82 хиляди лева за ремонт на детски площадки, а с нарочно решение се разрешават нови 39 хиляди лева за рекламни брошури, рекламни чаши, рекламни дискове, хонорари и прочие дейности за създаване устойчивост на един проект за туристически маркетинг, резултатите, от който предварително е ясно са твърде съмнителни. Решенията на съвета показват, че за не малка част от съветниците проблемите за естетиката на градската среда, развлеченията и рекламата са по-важни от здравето и удобството на болните децата. Някой би възкликнал „Разни хора, разни идеали“. Лошото е, че въобще не става дума за идеали, а за примитивна политика, която оценява предложенията не по важност, а по целесъобразност. Щипка популизъм и обилна гарнитура злоба. Особено, когато става дума за предложение на Данчо Заверджиев. Няма значение съдържанието на предложението, във фокуса е човекът. Защото човекът е проблем за  тази партия още от времето на Йосиф Висарионивич Сталин.

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Ловеч. Запазване в отметки на връзката.