Кметска дума – хвърлен камък. Или едно интервю, в което Минчо Казанджиев заложи честта си.


m_kazandjiev312

Днес ще бъдат отворени офертите за обществената поръчка за събиране и извозване на отпадъците в град Ловеч през следващите две години. След сериозна и нервна дискусия в комисии и на заседание на общинския съвет, кметът обеща, че поръчката няма да бъде по-скъпа от досегашната концесия, гражданите няма да плащат завишена такса, заради растящата цена и качеството ще бъде значително по-добро. Кметът бе много убедителен и залагаше честта си зад почтеността и изгодата от поръчката. Тъй като нямам съмнения в честта на кмета, оставам в очакване на всичко обещано от него. Ето неговите обещания, извлечени от диалога между нас с господин Казанджиев по време на заседание  на една от комисиите. Представям думите на градоначалника в автентичния, изречен от него вид. За тези, които се затрудняват да разберат кмета ще резюмирам. Господин Казанджиев обеща цена от обществената поръчка значително под 2,5 млн. лева (предложената по документация). Обеща, че сумата на тон отпадъци няма да бъде много по-различна от сегашната.  Заяви, че гражданите няма да плащат по-висока такса битови отпадъци, заради новата обществена поръчка.

Ето отговорите и обещанията на кмета,  за да може да бъдат подложени на истински мониторинг от местното гражданство.

Иво Райнов: Господин Казанджиев, обявихте обществена поръчка за събирането и извозването на сметта. Ще обясните ли, дали предложената прогнозна цена от 2,5 милиона лева  е  по-висока от досегашната концесия?

Минчо Казанджиев:  Да, по-висока е. То е заложено, както в закона, така и в проектодоговора по чл. 15, значи за да можем да участваме при екстрени ситуации, природни бедствия, непредвидени ситуации. Това го позволява закона, но тази базисна цена, която е дадена сега,  тя няма нищо общо с обществената поръчка като размер на плащането. Тя не влиза като ценобразуващ елемент, тя влиза като един праг.

Ина Райнов: Вашият екип ли калкулира тази цена?

Минчо Казанджиев: Тя не е калкулирана, тя затова е прогнозна. Значи тя дава на база на досегашните вноски и един допълнителен размер, който там може да бъде и по-висок и по-нисък, преценено е , че толкова може да бъде.

Иво Райнов: Господин Казанджиев, намалено ли е количеството отпадъци, предвидени за събиране и извозване в новата обществена поръчка?

Минчо Казанджиев: Да, такава е тенденцията , знаете, че ние работим по намаляване отпадъците от хартия и други отпадъци, та затова трябва да бъдат намалени. Разбира се това не може да стане през 2014 година, защото тази процедура обхваща няколко месеца от тази година и те ще бъдат по досегашните условия и правила.

Иво Райнов: По-малък ли е броят на съдовете, записани в поръчката?

Минчо Казанджиев: Не е намален броят на съдовете. Ще бъде толкова, колкото плащаме и в момента. Има една грешка, в самата документация са дадени по-малко съдовете, но отзад в приложенията, което е по-важната част, където е дадено по райони и по улици, са посочени точно тези съдове, които плащаме и сега.

Иво Райнов: Начислява ли се ДДС?

Минчо Казанджиев: Не, това е сделка,  освободена от ДДС, нали така господин Димитров (главният финансист на общината)? Така.

Малко по-късно след мое питане, дали дейността има отношение към чл. 80 ал,  5 от ЗДДС и чл.163 б от ЗДДС, следва нов отговор.

Минчо Казанджиев: Значи ддс не се плаща на изпълнителя на обществената поръчка, но се начислява върху сумата.

Иво Райнов: А кой ще плати ддс-то, общината ли?

Минчо Казанджиев: Общината, чрез такса смет (както е известно тази такса се плаща от гражданите).

Иво Райнов: Обществената поръчка ще повиши ли такса смет?

Минчо Казанджиев: Самата обществена поръчка при всички случаи няма да окаже влияние върху размера на такса битови отпадъци. Самата обществена поръчка. В момента се водят много тежки преговори между Националното сдружение на общините, Министерство на финансите, работодателските организации, така че в резултат на тези разговори ще се прецени как и доколко ще бъде променен размера на такса битови отпадъци. При всички случаи разговорите, които се водят най-вероятно ще окажат влияние, но то ще бъде с обратен знак за бизнеса. Има логика за увеличаване на размера на такса битови отпадъци,  заради  продуктовите такси, които трябва да бъдат внасяни и се увеличават всяка година със закона за управление на отпадъците приет през 2010 година.

Иво Райнов: Обществената поръчка ще гарантира ли по-високо качество на услугата?

Минчо Казанджиев: Според мен да. В досегашната процедура нямаше изисквания да се налагат санкции за некачествено извършената работа. Това в документацията е подадено. Ако в няколко случая не приемаме работата, тя ще бъде намалена, стойността ще бъде намалена с процент. Сега плащаме след изпълнението на работата, след подписването на всичките документи и всъщност преди да платим,  ние ще имаме и представа какво е неизпълнението за качество по договорите.

Следват уточняващи въпроси и кратка препирня с господин Казанджиев, след която кметът гневно реагира:

Минчо Казанджиев: Откъде вие , в писанията, които давате,  използвате прогнозната цена като цена, която ще плащаме и извеждате извода, че гражданите ще плащат 115 лева на тон?

Иво Райнов. Ами прости сметки, няма как да слезете под 2 милиона, господин Казанджиев. След двадесет дена е обществената поръчка. Ще разберем фактите.

Да,  ще ги разберем. Тогава, ако аз не съм бил прав ще се извиня.

Е, денят настъпи.

 

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Регионално развитие. Запазване в отметки на връзката.