Кметът готви скъпа сделка с ловешките боклуци. Масрафът ще го плащат гражданите!


kmet901121

През 1999-та година Пламен Еврев подписва концесионен договор с немската фирма „РЕБ-РВ Ентзоргунг България“. Договорът касае сметосъбирането  и сметоизвозването на битови отпадъци  в Ловеч за следващите 15 години и като цяло е неизгоден за града и неговите граждани. Клаузите в полза на акционера са железни и ще бъдат използвани като алиби за лобистката подкрепа на Минчо Казанджиев, Милко Недялков, Младен Младенов. В качеството си на управляващи и с подкрепата БСП групата и напазарувани съветници вече близо 12 години водят окопна отбрана на концесионния договор в ущърб на местната общност. Например през своето управление кметът Казанджиев подписва няколко анекса, с които увеличава цената на услугата и финансовото задължение към концесионера. От своя страна заместник-кметът Младен Младенов и бившият общински съветник Милко Недялков използват цял арсенал от софистики за да попречат на една не малка група  от общинските съветници, които решително настоявахме за ревизия на договора. В крайна сметка мобилизираната защита спаси концесионера след стратегическо отстъпление с тридесетина хиляди лева и редукция на цената на услугата до 908 000 лв (колкото е за настоящата година). Факт е, че местната администрация положи максимални усилия за да опази икономическия интерес на една частна фирма и за осигуряване на несправедлива печалба за концесионера. Без съмнение в ущърб на местната общност. Зле прикритият стремеж „да играеш в отбор“ различен от този на твоите съграждани логично породи слухове за лични бонуси и финансиране на партията-закрилница. Слухове, в които съм разколебан да повярвам, познавайки честните сърца на настоящия кмет, неговите заместници и подкрепящите ги съветници.

Започнах с тези отдавнашни спомени, защото историята има нахалния навик да поставя на поправителен примирените граждани и мълчаливите общински съветници. Тази есен срокът на концесионния договор приключва. Чудесна възможност за задълбочена ревизия на услугата „сметосъбиране и сметоизвозване“ и избор на най-благоприятен за гражданите подход при нейното бъдещо осъществяване. Доскоро дори леконравни съветници вярваха, че в края на своето управление кметът Казанджиев е обладан от благородна грижа за гражданите. Та само до преди месец  градоначалникът ни баламосваше с готовността си да повери сметосъбирането и сметоизвозването на общинско предприятие. Приказките за наивници приключиха преди три дни, когато стана ясно, че общинската администрация обявява обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за следващите две години. Отмятането на кмета от заявени намерения озадачава, но не изненадва с оглед досегашната  му административна непоследователност. Шокът е в условията на обществената поръчка. За следващите две години общината си поръчва услугата срещу 2 500 000 лева без ДДС, а с добавянето на данъка – 3 000 000 лева!!! Доскоро смятахме суми от порядъка на 950 000 лева за прекомерни и както вече казах настояхме и получихме известно намаление. Бях останал с убеждението, че това намаление се счита за справедливо и обосновано от Казанджиев и ресорно отговорния заместник-кмет Младенов. Само, че сега същият кмет обявява обществена поръчка с близо 60% по-висока цена на услугата!!! Меко казано лицемерно и със сигурност подозрително поведение. Ако преведем на по-разбираем език година преди края на мандата и в трайно променена политическа обстановка БСП в лицето на своя кмет Казанджиев и неговия заместник Младенов подготвят конкурс, чрез който да изсипят 600 хиляди лева повече в джоба на избрания изпълнител на услугата „сметосъбиране и сметоизвозване“.  Да обяснявам ли кой ще бъде донорът на порасналия финансов бонус – всеки гражданин чрез такса битови отпадъци. Навярно джобът ще бъде частен също като онзи, в който от три години се наливат пари за депонирането на отпадъци. На очи се набива една поразителна  прилика между сегашната процедура и процедурата , предшествала избора на оператор на депото за твърди битови отпадъци.  И в двата случая ловешкият общински съвет се ползва като незначителен инструмент за вадене на опечените кестени от огъня. Колкото да не си опарят ръцете тези, дето после ще лапкат кестенчетата. Тогава поднасят на съветниците готов договор и им извиват ръцете с невъзможността да не го подкрепят. Сега подготвят процедура и планират изпълнението и в най-глухото време, лежерен летен месец, през който Председателят по  традиция разпуска общинските съветници в заслужен отпуск. Разбира се на есен лукаво ще им предложат договор, който няма как да не подкрепят. Разбираемо казано един подготвя благинките в сделката, а друг я благославя и носи вината за пред гражданите.

Тъй като няма никакво съмнение, че предложената обществена поръчка ще бръкне дълбоко в джобовете на гражданите, взимайки под внимание факта, че граждани и съветници са в неведение относно избора на процедура за продължаване на услугата и воден от съмненията, че когато се работи прибързано и на тъмно се готвят неприятни изненади, в качеството си на общински съветник и от името на ловешките граждани настоявам за няколко важни действия:

1.В дневния ред на юлското заседание на Общински съвет да бъде включено изслушване на кмета и проведено обсъждане за бъдещето на услугата, включително и възможността за възлагане на сметосъбирането и сметоизвозването на общинско предприятие.

2.В дискусията по точката ресорно отговорният заместник-кмет Младен Младенов да докладва за изпълнението на възложеното от общински съвет задължение за изготвяне и въвеждане на нова, по-справедлива  методика за такса битови отпадъци.

3.На общинските съветници да бъде предоставена подробна писмена калкулация на предложените в поръчката цени и аргументирано обосноваване на заложените финасови параметри за конкурса.

Не приемам оправданията, че процедурата е от изключителните правомощия на кмета и не е необходимо предварително съгласуване с  Общински съвет. Припомням, че общинските съветници са избрани за да защитават интересите на гражданите. Всеки опит за действия зад гърба на общинския съвет е заговор срещу гражданите на Ловеч.

В случай, че кметът, администрацията или председателят на общински съвет  осуетят включването на публично обсъждане на проблема на предстоящото заседание ще разглеждам тяхното поведение  като пореден опит за отказ от прозрачност и сериозно доказателство, че настоящият управленски екип лобира за частни и корпоративни икономически интереси. Нахално  посегателство върху правата и интересите на гражданите и достатъчно основание за искане на оставки!

Ще приканя ловешкото гражданство да напълни залата на общински съвет по време на заседанието и да поиска сметка от своите избраници сега, преди те да поднесат на всички ни една „пресолена“ сметка от следващата година.

 

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Ловеч. Запазване в отметки на връзката.