Казанджиев поиска да бръкне още по-дълбоко в изтънелите граждански портфейли


Lovech 3Кметът Казанджиев подготвя неочакван коледен подарък за ловешкото гражданство – увеличение на местни данъци и такси.  Става дума за трите масови облози, които бъркат в джоба на всяко семейство – такса битови отпадъци, данък сгради и данък лек автомобил.  Сумарното увеличение е от 15-20 лева за най-малко ощипаните до 30-40 лева.

Надявам се, че на днешното си заседание Общински съвет – Ловеч ще намери разум за да не подкрепи исканото увеличение. Аз  лично  категорично ще се противопоставя , защото исканият ръст на местните облози е не само ненавременен, но и необоснован. Преди да иска корекция на налозите кметът Казанджиев трябваше да предостави  следната информация:

1.Има ли проблем със събираемостта на местните такси и данъци в сегашния размер?

2.Какъв допълнителен  приход  се очаква да бъде събран от увеличението на  данък сгради?

3.За какво ще бъдат разходвани средствата от допълнителното стригане на гражданите?

4.След корекцията с колко ще се увеличат събраните средства от данъка върху автомобилите?

5.Ще подобри ли качеството и на коя услуга след  изземването на още средства от джобовете на хората?

6.Кой от проблемите ще разрешим като се обложим с допълнителни средства затова, че имаме автомобили ? Дали ще изградим улици в лишените от това удобство квартали, дали ще запълним  ямите по пътните настилки,  дали ще усетим облекчение, когато паркираме в централната част на града?

7.Кои обществени услуги ще направи по-качествени с допълнителните средства?

Най-неприятното е, че готвените промени в данъчната политика на кмета са не само антисоциални, но и абсурдно аргументирани.

Преди месец кметът поиска от ОС увеличение на план-сметката за управление на отпадъците и почистване на града. Мотивът бе предстоящото увеличение с 20 лева на отчисленията на тон отпадък по Закона за управление на отпадъците. По-късно държавата редуцира скока в отчисленията и сега общината ще трябва да плаща по 7 допълнителни лева. При тези обстоятелства кметът не само не предложи коригиране надолу на планираната сметка, но и реши да гони нейното изпълнение със събиране на повече средства от гражданите. Без да представи справка за събраните през  тази година средства и евентуалния преходен остатък. Стара практика е да се събират ежегосдно повече от предвидените средства, а при настоящите обстоятелства точно този преходен остатък може да покрие нужните средства без да се увеличава налога за хората. Да не говорим, че продължава нахалната политика хората да бъдат товарени с все повече разходи за да удовлетворяват един обществено неизгоден договор за сметоизвозване (толериран  от партията на господин Казанджиев) и един съмнителен договор за оператор на депото за битови отпадъци (сключен под натиска на самия Казанджиев).

Не мога да подкрепя увеличение на данъка за леки автомобили при положение, че администрацията харчи неефективно събраните средства и не поддържа адекватно пътната мрежа в общината. За някой граждани, живущи в края на квартал Дикисана, Младост, Гозница, това увеличение е направо издевателство. Защоjо те дори нямат улици пред своите къщи!

Не мога да подкрепя увеличението на данък сгради с безумния мотив, че така ще се съберат повече средства за съфинансиране на европейски проекти. Нормално е гражданите да плащат повече за да подкрепят проекти, които подобряват качеството на живота им или техния жизнен стандарт. Но такива проекти са изключителна рядкост. Не знам кой нормален гражданин би се съгласил да плаща повече за реализират никому ненужни идеи като тази да цопнем сцена в реката. Още по-малко за да компенсира със свои средства санкции, наложени на кмета заради лошо управление или нарушения по поекти. Както вече се случи с около 1 млн. лева до момента. Обществени пари платени заради административни гафове.

Ако данъчните увеличения бъдат одобрени естествените монополи, които дерат  кожите на гражданите, биха се увеличили с още един – Община Ловеч, която ще оскубе гражданите с едни допълнителни пари на ползу кмета и без каквато и да е гаранция как ще бъдат похарчени. Щедрата партия на господин Казанджиев се закани да увеличи от юли пенсиите с някакви 4-5 лева. Ще увеличи, ама грънци, защото тези парички кметът ще ги изсмуче авансово с увеличените такса битови отпадъци, данък сгради и данък върху леките автомобили.

Разбира се кметът иска, но общинският съвет е този , който дава. Остава да видим кой ще се присъедини към загрижените за бедните социалисти и депесари. Нужен е поне още един глас за да може кметът да получи  коледен подарък –  надебелял бюджет за сметка на изтънелите граждански портфейли.

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Регионално развитие. Запазване в отметки на връзката.