Ловешките граждани не бива да плащат за проектните гафове на Казанджиев!


kmet3003121-300x225Солидарността е страхотно  чувство и невероятен двигател на всяка местна общност.  Само , че понякога  е алиби или дебела сянка за действия, извършени на ръба на правилата.

На последната сесия на местния общински съвет кметът Минчо Казанджиев внесе предложение, с което местният парламент да възложи на градоначалника „при образуване на дело да сключи писмен договор за оказване на адвокатска помощ във връзка с наложена финансова корекция на проект “ Подобряване на физическата и жизнена среда в Община Ловеч“.

Кратичко казано кметът поиска рамо от общинския съвет за да води дело срещу Управляващият орган по оперативна програма „Регионално развитие“. Както може да се очаква общинскияат съвет даде съгласие на юнашко доверие.  Бях сред малкото, които не подкрепиха предложението. Честната дума на кмета отдавна не ми стига. Друго в материалите нямаше. Дори  на самата сесия кметът не можа да ме раколебае в едно глождещо съмнение – например, че ние сме бити без вина.

Малко по-късно областният управител  Милко Недялков  атакува решението, но не в същината, а в черупката. Общинският съвет допуснал грешка като не определил, от кое бюджетно перо ще се вземат парите за адвокатските услууги.  Общинският съвет си го прехвърли в другия крачол като не взе отношение в законния срок. Остава да видим, в кой крачол  ще остане тезата на областния  и дали ще атакува в съда нехайството на съветниците.

Докато разберем дали има истинско напрежение в парадния политически театър нека разкажа фактите такива, каквито са.

Историята започва преди около три години, когато Община Ловеч организира обществена поръчка за строителни работи по проект „Подобряване на физическата и жизнена среда в Община Ловеч“.  Печели фирмата  „Траейс груп холдинг“, с която по –късно подписва  договор и осъществява  поставената задача за реконструкция на булевард „България“.

През март 2013 година Изпълнителната агенция  одит на средства от Европейския съюз“ (ОСЕС) извършва мониторинг и констатира с документ от 22.03.2013 нередности в редица проекти, в това число и по-горе споменатия, изпълняван от Община Ловеч. На 25.04.2013 година Управляващият орган пише писмо до Община Ловеч, в което съобщава, че при изпълнението  на проекта са констатирани нарушения  на Регламент (ЕО) № 1605 от 2002 година на ЕС и националното законодателство, разписано в чл. 25, ал 5, във връзка с чл. 25, ал. 6 и чл. 26, ал 1 и 2 от Закона за обществените поръчки. Отварям  закона и в чл. 25 ал. 6 чета следното:  „Обявяването на обществената поръчка трябва да съдържа  критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на кандидата, техническите му възможности и квалификация,  когато възложителят определя такива, както и документи с които те се доказват“. Всъщност управляващият орган атакува изискването на възложителя към участниците в обществената поръчка да докажат 14 млн. лева оборот през последните три години. Определя го като дискриминация в условията, което е недопустимо по закона.  Управляващият орган обръща внимание на този детайл още през 2010 година. Кметът  провежда активна кореспонденция, при която като че ли получава негласно одобрение. Въпреки това след международния одит Управляващият орган е непреклонен. В своето писмо заявява ясно няколко неща, а  именно:

1.Установява нередност в процедурата по ЗОП.

2.Констатира достатъчно данни за извършено нарушение с финансово въздействие .

3.Налага финансова санкция в размер на 788 509, 29 лева или 10% от верифицираните разходи по изпълнение на строителните работи. В  изпратеното писмо Управляващият  орган  дава  14-дневен срок за доброволно привеждане на санкцията и уточнява, че след това ще бъдат начислявани лихви, а сумата ще бъде прихваната от други плащания по европейски проекти или чрез  принудително събиране от НАП.

Господин Казанджиев отправя жалба към МРРБ, която е отхвърлена с писмо от 13.05.2013 година. Жалбата е отправена и до Върховния администратшивен съд, който също отказва да заведе дело. С писмо до НАП Министреството на регионалното развитие отправя искане към НАП да започне поцедура по принудително събиране на образувания от община Ловеч  дълг, съгласно няаложената санкция.

Цалата тази кореспонденция и обстоятелства бяха скрити от иобщинския съвет. На съветниците бе представено само патриотично напомпено искане от кмета да защитим честта на общината от алчния Управляващ орган.

Сагата тепърва ще се разгръща. Факт е обаче, че след  отправеното от Управляващия орган писмо (от 25.04.2013) върху сумата се начисляват лихви. По мои скромни изчисления тя вече е набъбнала над 800 хиляди лева. Тепърва ще водим дела с крехката надежда да докажем, че сме чисти като момина сълза, въпреки, че не сме уважили законните изискванията да не се поставят диксриминиционни ограничения. Тепърва ще харчим  за адвокатски услуги, които ще надхвърлят няколко десетки хиляди. Пита ли се някой какво ще ни струва битката за голата чест на общината в случай, че загубим? Масрафът ще го платят гражданите, не двадесетината съветници, които подкрепят всяка кметска щуротия. При неблагоприятна развръзка, заедно с една стара санкция по същия проект, Ловеч ще плати около милион за лежерното отношение на своята администрация към закон и финансови изисквания. Иначе казано всеки жител от топящото се население на общината трябва да извади по около 20 лева, за да разплати гафове на управляваната от кмета администрация!

Разбира се към всички горенаписани факти и разсъждения кметът може да има различна позиция. Стига да отговори  ясно и аргументирано на два въпроса:

1.Нарушен ли е законът при организиране на процедурата по ЗОП?

2.Обещава  ли, че при всякакво развитие на съдебния спор гражданите няма да плащат за административната некомпетентност?

Решенията на Общинският съвет не могат да бъдат алиби за администрацията. Гражданите са суверенът – те избират, изискат и плащат.  Затова кметът дължи обяснения на  гражданството. Не на общинските съветници. Те, така или иначе, ще го преместят в другия крачол.

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Ловеч. Запазване в отметки на връзката.