Ловешкият бюджет – на всички по-малко, за да са равни в мизерията!


obs1212111Днес Общинският съвет в Ловеч приема бюджета на общината на безпрецедентно вечерно заседание. След кризата се стигна, след като кметът не можа да защити отчета на събраните средства в управлението на отпадъците за миналата година. Публикувам изказването, което бях предвидил за предходното заседание. Тъй като не мога да губя часове безкрайно, моето присъствие на днешната сесия е под въпрос. Възможно е да не успея да представя позицията си на заседанието. Затова публикувам текста тук.

Уважаеми господин Казанджиев,

Уважаема госпожо председател,

Уважаеми колеги,

Бюджетът на една община е инструментът на нейното развитие Той подсказва философията на местната власт, чертае локалните приоритети,  разкрива  грижата към местните проблеми общност и хора.

Разгръщайки страниците на местния проекто-бюджет положих не малко усилия, за да открия посоката и възможния  напредък на общината след неговото изпълнение. Не видях посока, още по-малко напредък. Зад  числата на бюджета има само една цел – оцеляване. Бързам да изпреваря удобното оправадение за  кризата и липсата на пари. Увеличението само на местните приходи е с близо 10%. Проблемът е в ефективността при насочването и разходването на средствата. Един простичък пример.  Главоломното нарастване на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на аколната среда“. Разходите по тази фукция ежегодно растат като абсолютно число и относителен дял и през 2013 година ще съставляват 54% от всички местни разходи.  Част от тежестта e в неефективния  концесионниен договори и несвършена работа  (въвеждане на технологии за преработка на отпадъците).

Уважаеми колеги, ще отбягна икономическата  риторика, която не ми е присъща. Което , разбира се, не означава липса на компетенция, каквато кметът се опитва да прикачва на всеки, койти си позволява да му опонира. Опитвам се да гледам на бюджета с очите на обикновен гражданин, който го възприема  като инстумент за разрешаване на ежедневните му проблеми. И най-прозорливият поглед трудно би открил подобни решения. Най-малкото, защото никой в тази зала не знае истинските им мащаби. Днес ние гледаме бюджета на общината, но никога не сме виждали каталогизираните проблеми на кварталите и кметствата. А нали с бюджета трябва да разрешаваме човешки проблеми. Стига да ги знаем.  Присъствах на общественото обсъждане на бюджета. Беше като заседание на ОС.  Не помня подобен граждански бойкот. Предни години тук са били квартални съвети, наместници, обществено ангажирани хора. Споделяли са своите проблеми, но винаги са получавали едно и също обещание за следващия бюджет. Затова не вярват и с право. Ето и след този бюджет Осъм ще продължи своя опит да се превърне в Амазония, преминаването през порутения комплекс  Космос  ще бъде толкова опасно, колкото  взривяването на метеорита над  Челябинск, животът в Младост, потънал до шия в пасторална кал и благоустройствени удобства от средата на миналия век, а младежкия спорт еднакво нездравословно занимание  в градската зала и част от училищните салони. Ще кажете, че има приоритети. Е, аз не ги намерих. Като професионално пристрастен   човек  се вгледах в бюджетната благодат за образование и култура. Чувал съм да се споменават сред приоритетите. Трудно е да повярвам при положение, че местните разходите за образование през  последните три години са замръзнали около 11%, а тези за култура – на скромните 8%. В капиталовата програма образованието е предвидено с около 400 хиляди лева. Ако не Ви е срам, господин Казанджиев, кажете колко сте заделили за капиталови инвестиции в културата. Съмнявам се, че някой съветник знае колко точно средства ще гласуваме за култура .С днешното гласуване ще рамкираме финасово и културния календар на общината. Нищо, че са го виждали малцина.  След месец ще го приемаме, но няма да можем да го обогатим, защото средствата вече ще бъдат определени с този бюджет. Така преди седмица трескаво търсихме 10 хиляди лева, за да подпомогнем  читалищната дейност. Сума, колкото заплатите за един месец на директорите  на дирекции в общината. Но на ресорно отговорния за култура  Ваш заместник се сториха много за  читалищата.

От дискусиите в комисиите разбрах, че ОС е най-големият бюджетен престъпник. С необоснована капиталова програма и раздути разходи. А дали някой е погледнал, че ОС е единствената функция, която намалява бюджета си през последните години?  Както и прекомерно раздудите разходи в параграфите „външни услуги“ и „разходи за вода, горива и енергия“ за почти всички бюджетни функции?  Естествено не съм забравил за увеличената цена на енергията, кризата и бюджетните буфери. Просто констатирам къде има затворени пари, които ще отчетем като спестени след една година. Знам, че господин Казанджиев е добър бюджетар. Факт е, че винаги преизпълнява бюджета. Неизбежно ще се случи и през тази като гледам подценените приходи – много под реалното изпълнение за 2012 година. Лошото е, че тези затворени в бюджета пари могат да бъдат използвани за допълнителни капиталови разходи или разрешаване на ежедневни  човешки проблеми. Сигурен съм, господин  Казанджиев,  ще ми дадете  надеждата, че това може да се случи при актуализацията на бюджета. Стига да не решим да подарим бюджетния излишък на някоя спортно-образователна структура, както вече сме правили.

Уважаеми господин Казанджиев,

Нямам съмнение, че предложения от Вас бюджет, след малко, ще получи широко одобрение. Не и моето, обаче. Воден от всички споменати съмнения и аргументи, няма да подкрепя  нито едно предложение, касаещо този бюджет, както и цялостното му гласуване. Надявам се да повярвате, че в тази  позиция  няма политика.  Вече споменах, че според мен бюджетът е инструмент за решаване на проблеми и следване на посока.

Обещавам да припомня тези мои думи, когато в края на годината отчитате поредния преизпълнен бюджет без да сте разрешили нито един от лавинообразно нарастващите проблеми на хората.

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Ловеч. Запазване в отметки на връзката.