Нова общинска администрация – нов късмет. Дано не е като стария!


Lovech 3

От вчера общинската администрация работи по нова структурна схема. Промените, приети с решение на Общинския съвет от септември, бяха ускорени от изискване на финансовия министър за съкращения в местната администрация. Същевременно кметът Казанджиев започна нов управленски мандат и логично представи  идеи за по-ефективно и услужлива администрация. Друга тема е, че променит закъсняха значително, тъй като ОС отхвърли един вариант на административна структура , преди да бъде утвърден настощия. После кметът  отложи стартът на промените за новата година, като създаде условия за силно напрежение и многобройни интриги сред подчинените си.

Новата структура вече е факт и от 2-ри януари работи с цялото си сърце и сили за гражданския просперитет. За нас остава да се надяваме. В мотивацията си  кметът  многократно повтаряше една ключова цел – ефективност. Естествено най-висока ефективност трябва да очакваме в секторите и звената претърпяли промени с новата структура.

1.Образование и култура. Тъй наречените духовни дейности винаги са били последно издихавие за ловешкот управление. Сектори, слабо засегнати от реформи и затлачени от инерция. В новата структура образованието, културата и децата трябва да станат по-силен акцент, най-малкото, защото са отделени самостоятелно, без дирекцията да бъде товарена с допълнителни  дейности. Далеч по-важно е, че новата дирекция ще бъде оглавена от нов човек. След шестнадесет години образованието и културата имат шанс да тръгнат по нов, съдържателен и смислен път. Дано да случим на директор на дирекция.

2.Социалните дейности се превръщат в основен приоритет за общината. Доказателство е фактът, че вече имат собствена дирекция, каквато например липсва за устройство на територията. Не ни остава друго освен да очакваме, че през следващите  години ловешките граждани ще се радват на все повече и по-качествени социални услуги. Само така може да бъде защитено смелото решение за отделянето на специална дирекция  за управление на  тези услуги. Всяко друго развитие ще означава, че административната промяна  е просто задоволяване на нечии  лични амбиции.

3.Раздвижване в блатото на застоя ще чакаме и за икономическите дейности. Тук промените предлагани от кмета са повече от смели. За гражданството остава надеждата, че 27-те експерти от двете нови иконимически дирекции (Местни приходи и Бюджет и икономическа политика) ще свършат повече добрини  за икономическия просперитет от 42-та по старата структура. Не знам защо се сещам за една афористична гатанка на Марк Твен, в която се питаше „ако пет души копаят една седмица и не намерят нищо, то за колко време трима души ще намерят същото?“.

4.С „размяна на шапките“ ще се търсят благинки и за градската среда и благоустрояване. Техническата нфраструктура и екологията са „повишени“ в дирекция, а устройството на територията (планиране) вече ще бъде отдел.За сметка на това броят на включените експерти е увеличен с пет, която означаве, че повече глави ще мъдруват как да си подредим града. Дано наистина са мъдри.

5.На фона на административните съкращения истинска благодат обсипва дирекция „Проекти и програми“. Със защитените  проекти през последните години това административно звено спечели безрезервната любов на кмета. Затова дирекцията се разширява до 19 експерти (13  в старата структура) и получава пълно доверие по всички въпроси на стратегическото планиране и контрол на разходваните средства. Не ни остава друго освен да очакваме нови, качествени и все печеливши проекти. Имам само едно опасение, че ако дирекцията заработи на пълни обороти, бюджетът няма да смогне в осигуряването на съфинансиране.

6.С новата структура стартира и един любопитен експеримент – създава се бюджетна дейност „Комунални дейности“, която е първа стъпка към спестяване на разходи за външни услуги. На тази структура ще бъде поверена поддръжката и ремонта на общинска собственост  и… сметосъбирането и сметоизвозването в селата. Дойде време  тлъстият залък да бъде измъкнат от устата на външни фирми-лапачи (последно това е А.С.С.А.) и парите, събирани от общинските платци да остават в бюджета на общината. Експериментът наистина е интригуващ, защото след две години дейността може да бъде разширена и със сметосъбирането и сметоизвозването  в града. Стига да не бъде обявен прибързано за неуспешен.

Да не пропусна да отбележа, че новата структура има и по-малка  численост. Това, при всички обстоятелства, означава по-добра оперативност, по-малко бюджетни средства и възможност за по-добро зплащане на експертите. Да се надяваме, че кметът е съкратил синекурните длъжности и по-лошите служители. Да му пожелаем и късмет в избора на нови директори в конкурсите за шефове на дирекции. Аз се надявам да има обнадеждаващи различия със списъка от имена, който се мълви из коридорите на общината в последно време.

Както казва кметът:  изборът е негов, отговорността – също. На нас не ни остава друго освен да се надяваме, че новата структура на администрацията трасира пътя към отдавна чакания просперитет на Ловешка община.  Защото структури сме виждали много, но не и сметлина в тунела…

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Ловеч. Запазване в отметки на връзката.