Един голям европейски шанс за разцвета на Ловеч


Всички сме съгласни, че състоянието на Ловеч е незадоволително. Износена инфраструктура, липса на социални удобства, занемарени паркове, културни и исторически забележителности. На всички ни се иска да живеем в по-добра среда, но се примиряваме, поради липса на средства. Благодарение на Европейския съюз, обаче, се откриват възможности за неподозирано бързо разрешаване на проблемите.  За тази цел са създадени редица управленско-административни инструменти, които могат да черпят значителни средства от европейските кохезионни фондове. Един от тези инструменти е Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

Какво представлява  този план? Интегрираният план за градско развитие е план за икономическо и социално развитие и възстановяване на населено място – град или част от него, разработен за прилагането на Оперативна програма „Регионално развитие“, както и на други оперативни програми, финансиращи проекти и градове. По-разбираемо казано той е съвкупност от свързани проекти, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски зони за въздействие. Тяхното реализиране спомага за  осъществяване  на визията и стратегията за развитие на града и неговите приоритети. Този план цели значително подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на дадена градска територия.

Град  Ловеч е една от малкото урбанизирани територии   (общо 36),  които са получили одобрение за разработване на интегриран план за развитие. Планът трябва да бъде разработен до 2013 и да се реализира през следващия планов период на ЕС – 2014-2020. Изработването на качествен план  е от изключително значение, тъй като Ловеч ще има възможност да представи  и реализира проекти за повече от 100 милиона лева.  Съгласно предвидените процедури вече е избран изпълнител, сформиран е екип и работна група, в която имам чест да участвам и аз. Първите задачи пред изпълнителя са да изготви целеви и проблемен анализ за да идентифицира проблемните части от градската територия и да определи зони за въздействие.

Воден от убедеността, че хората, избарани от своите съграждани трябва да се се вслушват  в гласа им, поисках персоналните мнения на над 110 граждани на Ловеч. Получих отговори от около 1/3 от респондентите. Не мога да не изразя задоволство, че откликнаха почти 100% от младите хора, на които изпратих персонални съобщения. За съжаление, поради инертност и ниска гражданска активност зрялата част от събеседниците почти не се включи в допитването. Тъжно е, че огромна част от тези хора представляват местната интелигенция (учители, технократи, чиновници).  В контекста на казаното горе дължа едно окуражяващо  благодаря  за младостта на Ловеч и, разбира се, за всички, които ми помагат да защитавам една  възможно по-широка гражданска позиция.

Вече споменах, че първата задача бе да идентифицираме най-проблемите територии и да определим зоните, към които да бъдат насочени инвестициите. След като обобщих всички предложения и идеи се оформиха следните проблеми  зони – Квартал „Младост“, квартал „Вароша“, Център, парк Стратеш. Далеч по-рядко   срещах предложения за квартал „Червен бряг“, квартал „Здравец“, квартал „Дикисана“, района на автогарата.  Подадените предложения, до голяма степен, съвпадат с моята собствена градация. Винаги съм защитавал тезата, че присъствието на квартал „Младост“ и Център е абсолютно задължително. На много от писмата отговарях със съжаление, че включването на парк „Стратеш“ е твърде проблемно.

Миналата седмица екипът разработващ проекта представи своята идея за зани за въздействие. Днес предложението бе гласувано и превърнато в решение на общински съвет.  Със задоволство информирам моите приятели, че гласуваното решение включва около 90% от предложените в писмата зони за въздействие. И така които са териториите (зоните), в които ще бъде фокусирано европейското финансиране през следващите 7-8 години.

1.Квартал „Младост“ , болничен комплекс, жп и автогара. Основанията за включване са повече от безспорни – един от най-населените квартали , най-младият, с най-слабо изградена инфраструктура и ниска обеспеченост със социални услуги.

2.Квартал „Вароша“, Централна градска част, парк „Стратеш“, част от  квартал „Дръстене“ и алея „Баш Бунар“. Зоната е с висока обществена значимост и съсредоточава почти целия туристически потенциал на града.  За мен включването на централната градска част е единствена възможност да оправим поразбитото лице на Ловеч.  Особено важно е включването на територията около река Осъм и предвидените спортни терени между „Дръстене“ и „Баш Бунар“. Включването на парк „Стратеш“ е великолепна новина  и  открива възможност за възстановяване на една от най-обичаните територии в  Ловеч.

3.Източна и Северна промишлена зона. Една от зоните, към която определено има резерви. От една страна поемаме риска да вложим доста средства, без това да бъде последвано от привличане на сериозни бизнес инвестиции. От друга стра не изградим ли съвременна, уредена и  подсигурена с модерна инфраструктура бизнес зона не можем да се надяваме на инвестиционен интерес.

Разбира се недоволни има и ще има. Всеки иска да види сред избраните своя квартал.  Два от тях бяха сред резонните предложения – „Чревен бряг“  и „Здравец“.  „Червен бряг“ отпада, защото е включен по програма „Регионално“ развитие и още през следващата година ще бъде благоустроен, озеленен и осигурен със качествена транспортна инфраструктура, зони за спорт, отдих и детски занимания. На този етап общинският съвет и местната управа остават в дълг към квартал „Здравец“. Както е известно това е най-изоставения и занемарен ловешки квартал. В ситуация на възможен избор само на три зони е логично да отпадне квартала с най-голяма отдалеченост, малка гъстота на обитание и интензивна степен на обезлюдяване. Решението на общински съвет съвсем не значи, че „Здравец“ е забравен. Ще се търсят други възможности и програми за разрешаване на неговите проблеми.

С днешното решение е направена само първата стъпка по дългия път, който ще реализира интегрирания план за развитие и възстановяване в Ловеч. Според мен тази стъпка е разумна и съответства на обществените очаквания (поне тези, декларирани в отговорите на моите респонденти). Тепърва ще се разработват многобройни и конкретни проекти, които ще подобрят състоянието на нашия град, перспективите пред неговото развитие и качеството на живот на местното население. Затова се надявам на активна гражданска позиция  и силно участие на местната общност – с идеи, предложения и алтернативи. Интегрирания план за възстановяване и развитие е една уникална възможност да направим нашия град, така както го виждаме в мечтите си. Вярвам, че младите хора няма да пропуснат  този  шанс. Дано да увлекат с ентусиазма си и по-улегналите поколения.

 

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Ловеч. Запазване в отметки на връзката.