Драсовата управа – едно начало, без което нямаше да има днешното ловешко самоуправление.


Има исторически дати, които не носят еуфорията та националните празници, но са заредени с огромна енергия и прозрения за бъдещето. Една от тези паметни дати е 31 август 1877 година. В този ден е учредена първата местна управа в Ловеч – Градски управителен съвет. Това се случва само седмица след окончателното освбождаване на града и при активното участие на местното гражданство.  С изграждането на градски и окръжен управителен съвет се поставя началото на местното самоуправление в Ловеч.  В състава на местния управителен съвете са избрани бележити ловчалии, хора грамотни с  будна гражданска съвест и активно участие в освободителното движение.  Начело на градския управителен съвет застава Иван Драсов. Едва 29 годишен, но с богатата вече биография на съратник на Левски, деец в борбата за църковна независимост, революционер, читалище деятел  и самодеец. С харизмата на Драсов  и възторга от свободата градският съвет се заема енергично да подрежда местните дела и да поставя основите на една нова, по-човешка власт,  в услуга преди всичко на хората.  Задачите са много и се налага да се работи ежедневно до късна вечер. Първите стъпки са насочени към осигуряване подслон на хората – разрешаване на  жилищните проблеми на бежанските семейства, в това число и турските. Подхващат се благоусроителни дейности – осветяване на града, укрепяване на разрушени мостове и сграда, възстановяване на улици. Особено внимание е отделено на реда и сигурността. Сформира се първата местна полиция и пожарна охрана. Само за няколко месеца обстановката в града се стабилизира и животът на хората става по-сигурен и спокоен.

Иван Драсов остава начело на градския управителен съвет около година. По-късно продължава своята патриотична кариера като депутат, областен управител, но не прекъсва връзката с родния Ловеч и за кратък период е надзирател в местната държавна  болница. Първата градска управа на Драсов поставя здрави основи в местното самоуправление. Прокаран е пътят, по който ще продължат  всички следваща управления на града. Тази управа въвежда принципа на демократизма и грижата за гражданския интерес като водещи в дейността на местната власт.

Учредяването на първата местна власт е акт логичен и закономерен след освобождението на Ловеч. Съдбата определя това да се случи  на 31 август 1877 година, а младият ловчалия Иван Драсов да стане първия кмет, понесъл на прещите си историята и бъдещето на града. Винаги съм твърдял, че патриотизма започва с любовта и уважението към родния край. Важно е да се научим да помним, ценим и уважаваме бележитите личности и дати. Трябваше ни много време за да осъзнаем необходимостта от включването на паметната дата в годишния културен календар на общината. Все още не ни стига убеденост, че трябва винаги а я отбелязваме тържествено (надявам се, че тазгодишното честване не бе прецедент, а начало). Но най-вече трябва да учим на история своите съграждани и младите поколения. Защото съм сигурен, че много от тях не разпознават историческата памет,  нито в 22 август, нито в 31 август 1877 година.

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Ловеч. Запазване в отметки на връзката.