Кмете, върнете парите на децата от Езиковата!


Знаете ли кое е най-голямото разходно  перо в бюджета на община Ловеч? Образованието с над 11 млн. лева (бюджет 2011 г.) или около 39% от всички разходи. Още по-любопитно е, че тази сума е почти изцяло задължение на държавата – ооколо 10,5 млн. лева (над 90% от парите са държавна субсидия). Ако говорим за училищното образование, ангажиментът на държавата вече клони към 100%.

Защо ви занимавам с всичко това? Съвсем не е за да доказвам, че Минчо Казанджиев не прави и елементарни усилия, за да подпомага ловешките училища. Това съм го писал и доказвал многократно. Мисля, че всеки, който се порови в бюджетните сметки на общината ще стигне до същия извод. Когато нямаш пари и духовно усещане не финансираш образованието. Това е разбираемо. Но когато точиш пари от училищата е меко казано притеснително.

Една от формите за източване на средства са таксите за общежития.  По стечение на обстоятелствата Езикова гимназия е единственото училище със собствено общежитие. И с най-много пансионери – 270-280 души (2/3 от всички в Ловеч).  Ако няма облекчителни регламенти всяко от тези деца трябва да внася месечно по15 лева. На годишна база това прави приблизително 30 хиляди лева. Сигурен съм, че всеки от пансионерите  си мисли, че заплаща тази такса на училището. Да, ама не. Защото парите се прибират от … общината. В дълбоко заблуждение сте, ако мислите, че тя ги връща на гимназията. Напротив харчи ги както намери за добре (как точни предстои да науча и да ви запозная скоро). В същото време всички средства за издръжка на един пансионер, режийни и ремонт, са за сметка на държавния бюджет, респективно училищата. Иначе казано един плаща, за да е топло, уютно, чисто на децата, а друг събира парите от тяхната благодарност!

Сигурен съм, че нашият кмет и неговите подопечни администратори ще свият безразлично рамене с оправданието „така казва закона”. Е да, но законът казва и други неща. Например, че местните такси се определят възоснова на материалните разходи за предоставяне на услугата. Не се сещам каква точно услуга предоставя общината. Или пък, че размерът на таксата трябва да възстановява (пълно или частично) направените от общината разходи. Ама в нашия случай въпросните 15 лева възстановяват средства, които изобщо не са похарчени от общината. Друг документ подписан от финансов и образователен министър посочва, че всички приходи от собственост са делегирани на училищата. И заявява императивно, че те не могат да бъдат преразпределяни от общината. Да, има дупка в закона. Страшно е, обаче, че има дупка в морала.

Например непримиримото желание на г-н Казанджиев отличниците да не бъдат освобождавани от такса за общежитие. Градоначалникът си има своите аргументи, казва, че така  не равнопоставяме  отличниците от Ловеч и тези от  пансиона. В същината, обаче, прозира будеща жалост алчност – да чопнем от децата някоя и друга хилядарка.

Сигурен съм, че във вторник Общинският съвет ще пресече мераците на кмета. Будните, талантливи и ученолюбиви деца трябва да бъдат поощрявани. Защото в тази държава за тях се прави твърде малко. А в нашата община – почти нищо. Убеден съм, че отличниците трябва да продължават да ползват правото на общежитие без такса. Надявам се, че съветниците ще потърсят и намерят основания, за да спрат принудят кмета да върне източваните от училищата пари. Крайно време е да напомним, че общината трябва да се грижи за гражданите (сред тях и децата), вместо да се държи като освирепял от алчност скъперник.

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Езиковата. Запазване в отметки на връзката.