Пачки на боклука


Спомням си как в един от филмите на Емир Костурица сръбски циганин се хвалеше, че забогатял като взел „ на концесия” сметище в Италия. Хиперболата е силна, но точна. Добре известно е, че боклукът винаги носи хубави пари и мирише. Така е и в Ловеч. При това повече от дванадесет години. Оттогава е подписан концесионен договор за сметоизвозване – първо с немката RWE, после  прехвърлен на купувачите Шеле и АСА.

Като съветник в мандат 2003-2007, заедно с колеги, участвах в няколко дискусии по договора. Всеки прочит на документа завършваше с неизменен извод – договорът е неизгоден за общината! Въпреки всичко бе упорито бранен от господин Минчо Казанджиев и тогавашния заместник-кмет господин Богомил Караджов – с мотива , че ако оспорваме или прекратим договора ще платим ужасяващи неустойки. И целия ищах да търсим промяна в полза на гражданството секваше.

Шест-седем години по-късно започвам дейността си в новия общински съвет със … същия челен сблъсък. С познатите защитници и големия адепт на договора Минчо Казанджиев. Съвсем не преувеличавам, когато наричам настоящия кмет горещ привърженик на договора и концесионера. Защото само в последния мандат той е увеличил данъчното бреме на ловешките граждани, осигурявайки с два подписани анекса допълнително 250 000 лева на фирмата, извозваща отпадъците.Ето как са били предоставени даровете към концесионера

През 2007 година  е добавен анекс, с който концесионното възнаграждение достига 887 395 лв. (при начална сума 687 385 лв.).

През 2009 година е прибавен нов анекс, след който възнаграждението е променено на 937 385 лв. С тези два анекса ловешките граждани и фирми се задължават да заплащат с 37% повече, за услуга, чиито обем не се променя!

В двата случая документа е преподписан без специално решение на Общински съвет. За кмета подобно разрешение е гласуването на план-сметка  за разходите по услугите сметосъбиране и сметоизвозване?!

Всъщност концесионерът иска увеличение на възнаграждението, като се основава на удобно написания договор, в който съществува опция за корекция на сумата, в съответствие с инфлацията и растящите цени. Кметът приема и някак странно пренебрегва два очевидни факта:

  1. Населението на Ловеч главоломно намалява, а следователно намаляват и количествата на генерирани отпадъци. Последното се потвърждава и от данните на Националния статистически институт.
  2. Методиката на изчисление на концесионното възнаграждение е неизгодна. Концесионерът не се ангажира да обвърже цената с обслужени обеми отпадъци, а получава възнаграждение на основание пропътувани километри по улиците на Ловеч – без значение какви количества (обеми) отпадъци събира и извозва!

През цялото време Общината в лицето на господин Пламен Еврев и настоящия кмет не проявява никакво желание за преразглеждане на договора в полза на гражданите.

Подписвайки анекси за увеличаване на възнаграждението, кметът Казанджиев не само товари финансово ловешкото гражданство, но прави още по-тежка и трудно изпълнима процедурата за отказ от този концесионен договор, тъй като увеличава евентуалните неустойки при предсрочно прекратяване или препятстване изпълнението на договора.

Не искам да коментирам, дали план-сметката е голяма или малка. Мога, обаче, да бъда категоричен, че ловешките граждани плащат невероятно скъпа услуга и препълват сметките на концесионера. Иначе казано: хвърляме пачки, ей така на боклука. Съвсем не твърдя, че парите трябва да бъдат намалени. Защото част от тях, които подаряваме незаслужено на фирмата АСА, могат да бъдат използвани за обновяване на градските паркове, регулярно миене на улиците или поддържане на гробищните паркове. Вложеното в тези дейности ще бъдеа видимо и полезно за ловешките граждани.

Докато Общински съвет, кметът и неговия екип не поискат преговори и промяна в концесионния договор ще хвърляме пари на боклука, а сделките за управление на блитовия отпадък – ще миришат все по-силно.

Излагам горепосоченото като мотиви, защо не подкрепих план-сметката в комисиите и няма да го направя на предстоящата сесия на Общински съвет. Нали само преди месец положихме клетва да работим за интересите и в полза на гражданите!

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Регионално развитие. Запазване в отметки на връзката.