Дневния ред на общината ще се пише от гражданите!


Като наближат избори става модерно да се говори за граждани.Започват да се леят обещания за граждански контрол и гражданско участие. В тези избори, обаче, грижата за гражданското общество се превръща в истинско заклинание. Малкото на брой предизборни програми са добре ранжирани с обещания за гражданско присъствие в управлението. Гражданската тематика е записана дори в семплите анонси на политическите сили, чийто идеен размах е обратно пропорционален на апетита за власт. Между другото такива са 90% от кандидатите за благоволението избирателно. Гражданското осъзнаване сред политиците е чудесен процес. Стига да не е популистки смешен. Защото се предлага от хора, които нямат записан граждански ред в човешката си (абсурдно е да очакваме в политическата) визитка. Гражданският порив не идва от нищото, ей така като предизборно осенение. Той е осъзната позиция, декларирана и защитавана с усилия и смелост. Няма как да бъдат осъзнати граждани хора, които в живота си не са подкрепили една обществена кауза, не са инициирали едно гражданско събитие, не са осъществили един значим за общността проект.

Преди няколко месеца аз и група граждански ентусиасти поставихме основите на инициативата „Граждански форум”.Форумът проведе две заседания, но си спомням, че бе удостоен с присъствие на едва четири от сегашните кандидати за кметове! Един от гражданските анонимици сега предлага обществен договор на гражданите. Няма да коментирам текста на този „документ”,  пълен с фактологически грешки и непознаване на гражданската материя. Но не мога  да подпиша договор с човек, който не познавам като гражданин (в креативния смисъл на думата)!

Минчо Казанджиев е още по-нахален. След осем години пренебрежително отношение към гражданското общество, предизборно започна да възстановява диалога с гражданите. Осем години са достатъчно време, за да припознаеш гражданите като партньор и да ги включиш в процеса на управление. Вместо да мачкаш крехките стръкчета на обществено съзряване, като закриваш Гражданския консултативен съвет и обществения фонд за граждански инициативи.

За разлика от Казанджиев аз разглеждам гражданското общество като необходим участник в процеса на развитие. Затова предлагам  управленска концепция с активна роля на гражданското общество. Разчитам на партньорството на ловешките граждани в целия процес на взимане на решения и управление на общината. Сред ключовите идеи на тази концепция са:

 • Подкрепа за новосъздадения Граждански форум и превръщането му във форма за творчески граждански диалог. Ангажирам се с официализиране на форума и експертно участие на администрацията във всички негови сесии.
 • Създаване на консултативен граждански орган към кмета, със съвещателни правомощия по всички проблеми, касаещи развитието на общината
 • Предлагам изграждане на обществени съвети в невралгичните сектор – икономика, туризъм, образование, култура, младежка и демографска политика.
 • Гражданска квота от поне 30% от списъчния състав за всички обществени съвети и комисии.
 • Реорганизиране на кварталните съвети и активизиране на тяхната работа в полза на кварталите.
 • Широко гражданско обсъждане (включително с привличане на граждански експерти) в предстоящото актуализиране на стратегическите документи (Общински план за развитие) и общинските наредби
 • Публично, открито и своевременно обществено обсъждане на всички идеи за участие на общината с проекти по европейски програми.
 • Разработване и реализиране само на проектите, получили одобрението на общността и осигуряващи полза за максимално широк кръг граждани
 • Привличане на местните неправителствени организации и граждански експерти в разработването и изпълнението на проекти по национални и европейски програми.
 • Създаване на нов фонд за финансиране на местни инициативи на граждански формирования и културни институции.
 • Консултанска подкрепа за неправителствения сектор в разработване на европроекти.
 • Публично и своевременно обсъждане във всяко от селата на дейностите и проектите, които ще бъдат финансирани от общинския бюджет.
 • Консултанска и експертна помощ за селските общности при разработване и участие в проекти по национални и европейски програми.
 • Радиопредавания и телевизионно заснемане и излъчване на всички сесии на Общински съвет.
 • Либерализиране на правилата за достъп и участие на граждански представители в заседанията на общински съвет и неговите комисии.

Приемам гражданското участие като един от силните двигатели за развитие на общината, но и като форма на коректив за всички действия или бездействия на местната власт в процеса на управление. Убеден съм, че включването на гражданите в този процес ще спомогне за натрупване на обществена компетенция и чувствително разнообразяване на алтернативите за развитие на общината.

Гражданите трябва да се превърнат в движеща сила – да задават посоката и темпото, като се ангажират във всички процеси, свързани с едно успешно развитие на общината. В моята концепция дневният ред на общината ще се пише от нейните граждани!

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Ловеч. Запазване в отметки на връзката.