27 причини да поискам вашата подкрепа за бъдещето на Ловеч


 

 

 

 

 1.Виждам как родния Ловеч запада!

 2.Редим се на опашката по жизнен стандарт и икономическо развитие.

 3.Егоцентрични кмет търгува обществения интерес за семейни облаги.

 4.Младите бягат, отвратени от света, в който

 5.Екзекутират мечтите им!

 

 6.Емиграцията се превърна в спасение за цяло поколение!

 

 7.Дотегна ми да гледам как разсипват Ловеч, защото

 8.Аз не мисля да се примирявам, нито да бягам!

 

  9.Искам да живея достойно в моя град, затова съм

10.Сигурен, че дойде време да пратим

11.Казанзджиев в историята!

12.Алчната и корумпирана власт трябва да бъде пометена в името на

13.Младите, способните, креативните, моралните.

14.Елитът на гражданската общност трябва да получи шанс!

 

15.Бунт напира в душата ми срещу властта, която запрати съгражданите ми в

16.Ъгъла на българските неудачници!

17.Достигнах предела на моята търпимост!

18.Единственото, за което се боря е ПРОМЯНА,

19.Щото Ловеч се нуждае от нов управленски стил, с

20.Еднакви правила и шансове за всеки гражданин,

 

21.Значителна подкрепа за местния бизнес,

22.Алтернативи, отварящи пътя към успех и кариера за всеки млад човек,

 

23.Любов към хората и грижа за техните всекидневни проблеми

24.Образование, насочено към просперитета на Ловеч и всеки местен тийнейджър,

25.Визия за новите икономически приоритети на града,

26.Естествено участие на гражданите в управлението!

27.Чувствам, че промяната е близо, стига да направим усилия към нея!

27  човешки основания.

27  политически причини

27  градуса горещи амбиции.

27  дена преди избора.

27 стъпки до промяната!

Естествено № 27 в интегралната бюлетина!

Реклами

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Ловеч. Запазване в отметки на връзката.