Извинявайте, че не ви познах, г-н Казанджиев, но аз много съм се променил :)


Надявам се, че великият Оскар Уайлд ще ми прости своеволието да вмъкна в неговия класически афоризъм нашенския  кмет Минчо Казанджиев. Тази мисъл на британския писател много подхожда за еуфорията на хора, вярващи в неща, които не са свършили. Ще призная, че не мислех в този лежерен неделен ден да влизам в полемика с моя уважаван опонент и настоящ ловешки кмет.  Само, че на вчерашния форум на социалистите е попрекалил с адреналина и самохвалството. Ще си позволя малък цитат, за да въведа читателя в коктейла от неверни твърдения, забъркан от ловешкия градоначалник.

„Един от основните приоритети както досега, така и в следващия мандат е качеството на образованието, а то е и резултат на подобрената материално-техническа база в учебните заведения в общината. Казанджиев увери, че и в следващия мандат общината ще продължи да осигурява финансиране за създаване на по-добри условия за децата на Ловеч вътре в класните  за ремонти на фасади и покриви.”

Ето на това се вика качество на образованието и приоритетно развитие по Минчоказанджиевски – фасади, покриви, мазилки, дограми! Разбира се г-н Казанджиев има твърде бегла представа от образование. Затова му е простено, че не схваща смисъла на понятието качество на образованието. Само, че е напълнил един цял отдел със знайни и незнайни капацитети, воглаве с директора на дирекция  „Хуманитарна политика”.  Не искам да досаждам на читателя с теоретични разсъждения върху съдържанието на въпросното понятие. Ще си позволя да отбележа само, че качеството на образованието се разглежда в пет контекстни области и се мери  със 17 различни критерия (акцент върху преподаване, оценяване, формиране на знания и умения, социализация на децата, взаимодействие с родители и институции, партньорства, мениджмънт и развитие на човешките ресурси, квалификация, мотивация на персонала).  Разработени са над 80 индикатора за проследяване състоянието на това качество. Само в един единствен индикатор е застъпено интериорното и екстериорно оформление на учебните заведения! Дами и господа от администрацията, научете си урока!

Позволих си тези разяснения, за да хвърля повече светлина върху абсолютно неадекватната представа на настоящия кмет за образованието, като общински приоритет. Господин Казанджиев, кога разбрахте, че образованието е ваш приоритет? Може би вчера преди да презентирате поредния си ищах за градоначалник? Защото Вашето поведение през последните осем години показва съвсем различно отношение към образованието!

Не бъдете циничен, кмете!  Какво финансиране на образованието сте осигурили?  След 2008 година ловешките училища се финансират от държавата и ЕС! С въвеждането на делегираните бюджети настъпиха видими подобрения във всички училища. Не защото вие ги финансирахте, а защото държавата отне на Вас и Вашата администрация възможността да се разпореждате с бюджетната субсидия за образование. Само за четири години директорите на училищата са вложили повече от 1 млн. лева собствени следства в модернизаация на учебните заведения.  Европейският съюз и националния бюджет са вложили още над 6 млн. лева в модернизация на училищата. Тези пари са безвъзмезна финансова помощ.  Няма финансово участие на общината. Дори заради пропуск на Вашата администрация в един от проектите Езикова гимназия трябваша да търси собствен ресурс (за доставяне на санитарна арматура).

Приоритетните сектори се финансират приоритетно, господин Казанджиев! Предстои саниране на нова група училища. Отново с държавни , а не с общински пари. Нещо повече , направените вече със собствени средства подобрения в енергийната фективност на училищата „Васил Левски”, „Христо Никифоров” и  „Димитър Димов” ще бадат приспаднати… като кофинансиране на общината. Да припомням ли случаите, при които по Ваше предложение се отпускаха заеми на училищата за капиталови дейности. Заемите се връщат, г-н кмете! Така, че построеното отново е за сметка на държавната грижа и общинското безразличие. Не се съмнявам, че ще отупате прашните папки, за да намерите някое решение за финансиране на ловешките училища.  Сигурно ще се сетите за физкултурния салон в училище „Тодор Кирков”. Тази грандиозна инвестиця приключи преди 5-6 години, защо не напрвихте втори, трети след това? Защо не направихте училищните спортни лощадки – разбити, с ръждясали съоръжения? Само с две инициативи на УЕФА няма да оправим спортната база!

Приоритетните сектори не се разбиват, господин Казанджиев! След учителската стачка заявих, че Вие, господин Петков и госпожа Русева унищожихте селското образование! Ще го повторя, защото няколко години Вашият екип отказваше каквато и да е реформа в местната образователна система. Затова поддържахте линеещи маломерни или слети паралелки и дискриминирахте децата по отношение на равния достъп до качествено образование. Следвахте Вашите политически интереси, вместо интересите на децата. С Вашата недалновидна политика превърнахте селските училища в малки и слаби структури, които не издържаха в условията на делегирано финансиране. Закрихте почти всички селски училища отново в името на конюнктурни и партийни интереси – за да оцелеят две слаби градски училища, ръководени от общинските съветници от БСП Николай Томов (лека му пръст) и Владимир Кочев. И до днес дискриминирате децата от селата със закрити училища, като ги лишавате от правото на равен достъп до качествено образование. Тези деца трябва да изберат едниствено посоченото от Вашата администрация училище. В противен случай ги лишавате от правото да бъдат превозвани с училищните автобуси, отпуснати от българската държава. Ето това се нарича хуманна политика и грижа за образованието на децата! Да припомням ли абсурдното Ви предложение, с което закрихте едно здраво местно училище („Димитър Димов”), за да създадете ново със същото име („Професор Димитър Димов”), само за да бъде отстранена директорката му (Даниела Цочева)!

Осем години нямате елементарна стратегия за развитие на образователната мрежа. Не правите каквито и да е опити за оптимизиране на паралелки и специалности. С отказа от реформа ежегодно задълбочавате пропастта между големите и малките училища. Така отново лишавате децата от равен достъп до качествено образование! Вашата неадекватна политика, в условията на невиждан демографски упадък, изправя училищното образование пред скорошен колапс, след който ще загуби няколко от градските училища.

В приоритетните сектори се полагат грижи за развитието на човешките ресурси. Вашата администрация отказа каквато и да е подкрепа за квалификация на учителските кадри. Вашите подопечни направиха и невъзможното, за да отпадне ангажимента Ви да заделяте смешните 20-на хиляди лева за допълнителна подкрепа квалификацията на кадрите в образованието. С мотива, че има ресурс в делегираните бюджети. Пак задължение на държавата, а къде е Вашето? Нали образованието е приоритет и работите за повишаване на неговото качество!

Приоритетните сектори се радват на облекчения и протекция от страна на кмет и Общински съвет. През тази година училищата са принудени да заплащан няколко пъти по-големи суми за такса смет. От училищата е изпомпан ресурс в размер на няколко десетки хиляди лева. Знам ще се похвалите с 50% редукция на таксата, но нали образованието е социална и приоритетна дейност. Нима общината не може да осигури по-голямо облекчение за местен налог?

Ако образованието е приоритет, би трябвало да се влага в развитието на децата. Къде са средствата заделени и вложени в извънкласните дейности и занимания?  Училищата са принудени да търсят ресурс за развитие на извънкласните дейности, чрез разработване на проекти. През изминалите години по подобни проекти работиха ГЧЕ „Екзарх Йосиф I”, Природо-математическа гимназия, ОУ „Васил Левски”, но получиха повече подкрепа от Донка Михайлова (дружество „Знание”), отколкото от Минчо Казанджиев. Пълна индеференция, никаква помощ. В другите общини училищата имат десетки повече спечелени проекти, защото получават консултанска помощ от администрациите и усещат истинска грижа. Не рядко получават допълваща финансова помощ по тези проекти. Тук е мястото да попитам и колко са вложените общински средства в детски или ученически прояви. Местните състезания, общинските олимпиади са за сметка на училищните бюджети. Финансирахте ли участието на поне едно талантливо дете в национални или международни кръгове? Иначе снимките и PR-а с лауреатите са Ваша слабост!

Не инвестирате в човешки ресурс, не инвестирате в децата, не инвестирате в иновации или образователни дейности! Къде е приоритетът?  Няма как да го оправдаете с три поправени покрива, наколко обновени фасади и една спортна площадка!

Лофонтен е казал, че често сънуваме с отворени очи. Спрете да сънувате, господин Казанджиев! Край Вас отдавна всички са будни!

Нито за ден, през изминалите осем години, образованието не е било приоритет във Вашата политика! Не го въргаляйте в лепкавия популизъм! Изберете си други, по-успешни сектори. Аз не се сещам, но Вие имате богато въображение, ще измислите!

 

ПП. Готов съм да дискутирам днешното състояние и бъдещото развитие на образованието на диспут. Убеден съм, че ще приемете, все пак е сред приоритетите Ви!

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на образование. Запазване в отметки на връзката.